John Donne citáty

John Donne foto

8   156

John Donne

Datum narození: 1572
Datum úmrtí: 31. březen 1631

John Donne byl anglický básník a anglikánský kněz, hlavní představitel tzv. metafyzické poezie.

Citáty John Donne


„Láska stojící na kráse, tak jako krása, brzy umírá.“

„Žádný člověk není ostrov sám pro sebe. Každý je kus nějakého kontinentu, část nějaké pevniny: spláchne-li moře hroudu, je Evropa menší, jako by to byl nějaký mys, jako by to byl statek tvých přátel nebo tvůj. Smrtí každého člověka je mne méně, neboť jsem část lidstva. A proto se nikdy neptej komu zvoní hrana. Zvoní tobě.“


„Tělo rozžhavené láskou chladne celý život.“

„Nepyšni se, Smrti, že tě nazývají mocnou a strašlivou, neboť takovou nejsi.“

„Krása lásky spočívá v pošetilosti srdcí, nikoliv ve snášenlivosti duší.“

„Nač se dívat na umrlčí lebku v prstenu, když ji nosím ve své tváři?“

„Nikto nie je ostrovom samým pre seba; každý je kusom pevniny, kusom súše; a ak more odmyje hrudu, Európa sa zmenší, akoby sa stratil výbežok zeme alebo sídlo tvojich priateľov či tvoje vlastné; smrť každého človeka umenší mňa, lebo ja som súčasťou človečenstva; a preto sa nikdy nepýtaj, komu zvonia do hrobu; zvonia tebe.“

„Smrtí každého člověka je mne méně, neboť jsem součástí lidstva.“

Citát se vám libí,
sdílejte ho s přáteli na .