„Pokud chceš zářit jako slunce, musíš k tomu nejprve i tak hořet.“

Originál

if you want to shine like sun first you have to burn like it.

Upravil Eszter Kissová, Veruuu_v. Poslední aktualizace 6. října 2021. Historie
Témata
záře, slunce
Adolf Hitler foto
Adolf Hitler60
nacistický diktátor, německý politik 1889 - 1945

Podobné citáty

Kryštof Harant foto

„Ctnost jak slunce září.“

—  Kryštof Harant český spisovatel, šlechtic, válečník, diplomat, cestovatel a hudebník 1564 - 1621

John Lennon foto
Glen Hansard foto
Citát „Abys osvětloval světlem jiné, musíš nosit slunce v sobě“
Romain Rolland foto
Romain Rolland foto
Novalis foto
John Newton foto

„V Božích dílech je vtisknuta známka moudrosti a moci, které je zřetelně odlišují od chabých lidských představ. Ne jen záře slunce, ale i mihotavé světélko světlušky hlásají Jeho slávu.“

—  John Newton 1725 - 1807

Originál: (en) There is a signature of wisdom and power impressed on the works of God, which evidently distinguishes them from the feeble imitations of men. Not only the splendor of the sun, but the glimmering light of the glowworm, proclaims His glory.
Zdroj: [Newton, John, The Works of the Rev. John Newton ... to which are Prefixed Memoirs of His Life, &c, https://books.google.cz/books?id=ejYIv91QlGUC&printsec=frontcover&hl=cs&source=gbs_ge_summary_r&cad=0#v=onepage&q&f=false, II, U. Hunt, Philadelphia, 1839, 480, 230, angličtina]

Joseph Rudyard Kipling foto
Jerome David Salinger foto
Vincent Van Gogh foto
Jennifer Lopez foto

Související témata