„Abys osvětloval světlem jiné, musíš nosit slunce v sobě“

Témata
nos, světlo, slunce
Romain Rolland foto
Romain Rolland88
francouzský autor 1866 - 1944

Podobné citáty

Chana Senešová foto

„Jsou hvězdy, jejichž záře je viditelná na Zemi, i když již dávno zanikly. Jsou lidé, jejichž genialita nadále osvětluje svět, i když již dávno nejsou mezi živými. Tato světla jsou obzvláště jasná za temných nocí. Osvětlují cestu pro celé lidstvo.“

—  Chana Senešová židovská básnířka a protinacistická bojovnice za druhé světové války 1921 - 1944
nedatováno Source: [Katz, Yossi, A Voice Called: Stories of Jewish Heroism, Gefen Publishing House, Jeruzalém, 2010, 978-9652294807, 74, 234, http://books.google.cz/books?id=gKSLDHiWlZoC&printsec=frontcover&hl=cs, anglicky]

Madeline Miller foto
Jan Pohribný foto
Eckhart Tolle foto
Louis Kahn foto

„Slunce nevědělo, jak je jeho světlo krásné, dokud se neodrazilo od této budovy.“

—  Louis Kahn americký architekt 1901 - 1974
[(en) The sun didn't know how beautiful its light was, until it was reflected off this building.] Source: [Watson, Anne Jeanette, Building a masterpiece: the Sydney Opera House, Powerhouse Publishing, 2006, 170, angličtin]

NoViolet Bulawayo foto
Glen Hansard foto
Mark Twain foto
Valeriu Butulescu foto
Citát „Nemáš-li sílu, abys hořel a šířil světlo, aspoň je nezacloňuj.“
Lev Nikolajevič Tolstoj foto
Richard Sibbes foto

„Neměř Boží lásku a přízeň podle svých pocitů. Slunce svítí v nejtemnějším dni stejně jako v tom nejjasnějším. Rozdíl není ve slunci, ale v mracích, které brání manifestaci jeho světla.“

—  Richard Sibbes anglický teolog 1577 - 1635
O Bohu a Kristu, (en) Measure not God's love and favour by your own feeling. The sun shines as clearly in the darkest day as it does in the brightest. The difference is not in the sun, but in some clouds which hinder the manifestation of the light thereof. Source: The Golden Treasury of Puritan Quotations, s. 89.

Henry David Thoreau foto
Antoine de Saint-Exupéry foto
Francis Bacon foto
Josef Sudek foto

„Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Etiam egestas wisi a erat. Morbi imperdiet, mauris ac auctor dictum.“

x