„Každý září jako měsíc, jako hvězdy, jako slunce. Každý září. Přidej se.“

Poslední aktualizace 13. ledna 2022. Historie
John Lennon foto
John Lennon99
britský hudebník 1940 - 1980

Podobné citáty

Ildefonso Falcones foto

„I hvězdy pláčou, neboť i oči září.“

—  John Freedom

John Freedom Czech

Kryštof Harant foto

„Ctnost jak slunce září.“

—  Kryštof Harant český spisovatel, šlechtic, válečník, diplomat, cestovatel a hudebník 1564 - 1621

Daniel Hershkowitz foto

„Každý by měl udělat vlastní introspekci, ale jako ministr ve vládě, na národní úrovni, největší chybou bylo zmrazení výstavby, o kterém bylo rozhodnuto před desíti měsíci. Přišli jsme do této země budovat a vybudovat, a také, necháme-li stranou politiku, je absurdní zmrazit výstavbu pouze pro Židy. (září 2009).“

—  Daniel Hershkowitz izraelský politik 1953

Originál: (en) Everyone has their personal introspection to do, but as a minister in the government, on a national level, the greatest mistake was the construction freeze, the decision made ten months ago. We came to the land to build and be built, and also, putting politics aside, it is absurd to freeze construction only for Jews.
Zdroj: Miskin, Maayana, MKs Seek Forgiveness for Freeze, israelnationalnews.com, 2010-09-17, 2011-02-07, http://www.israelnationalnews.com/News/news.aspx/139674

Robert van Gulik foto
William Blake foto
Joseph Rudyard Kipling foto

„Když mladé slunce září svou pokrylo zeleň Edenu, náš otec Adam seděl pod stromem a škrábal dřívkem na hlínu, hned první kostrbaté čáry mu srdce pýchou naplní, tu d'ábel sladce zašeptá: „Pěkné, ale je to umění?““

—  Joseph Rudyard Kipling anglický spisovatel povídek, básník a romanopisec 1865 - 1936

Zdroj: Alberto Manguel, Čtení obrazů
Zdroj: Rudyard Kipling, The Conundrum of the Workshops

John Newton foto

„V Božích dílech je vtisknuta známka moudrosti a moci, které je zřetelně odlišují od chabých lidských představ. Ne jen záře slunce, ale i mihotavé světélko světlušky hlásají Jeho slávu.“

—  John Newton 1725 - 1807

Originál: (en) There is a signature of wisdom and power impressed on the works of God, which evidently distinguishes them from the feeble imitations of men. Not only the splendor of the sun, but the glimmering light of the glowworm, proclaims His glory.
Zdroj: [Newton, John, The Works of the Rev. John Newton ... to which are Prefixed Memoirs of His Life, &c, https://books.google.cz/books?id=ejYIv91QlGUC&printsec=frontcover&hl=cs&source=gbs_ge_summary_r&cad=0#v=onepage&q&f=false, II, U. Hunt, Philadelphia, 1839, 480, 230, angličtina]

Adolf Hitler foto

Související témata