„Láska je jako šíp. Každý máme kontrolu nad tím, jak hluboko se nám zaryje do srdce, ale vytáhnout ho po rozchodu je jediný moment kdy nás ten šíp bolí. Buď ho vyrvete a s ním i kousek srdce co se zahojí, nebo ho zlomíte vejpůl a už nikdy se šípem nenecháte střelit.“

Upravil Cizinec_z_povzdálí. Poslední aktualizace 11. prosince 2021. Historie

Podobné citáty

Buddha foto
Gabriel García Márquez foto
Roger Scruton foto
Richard Sibbes foto

„Když vystřelíme šíp, vyhlížíme, že někam spadne, když vyšleme loď na moře, vyhlížíme její návrat, a když zasejeme símě, vyhlížíme sklizeň; a stejně tak, když zasíváme své modlitby skrze Krista v Boží lůno, neměli bychom vyhlížet odpověď a sledovat, jaký máme zdar? Je to sémě ateismu modlit se a nehledět na to, jaký máme zdar. Ale upřímný křesťan se bude modlit a vyčkávat, a posilovat své srdce zaslíbeními Slova, a nikdy od modlitby neupustí, dokud mu Bůh nedá milostivou odpověď.“

—  Richard Sibbes anglický teolog 1577 - 1635

Originál: (en) When we shoot an arrow, we look to the fall of it; when we send a ship to sea, we look for its return; and when we sow seed, we look for a harvest; so likewise when we sow our prayers, through Christ, in God's bosom, shall we not look for an answer and observe how we speed? It is a seed of atheism to pray and not to look how we speed. But a sincere Christian will pray and wait, and strengthen his heart with promises out of the Word, and never leave praying and looking up till God gives him a gracious answer.
Zdroj: [Sibbes, Richard, Alexander Balloch Grosart, The complete works of Richard Sibbes, D.D, https://books.google.cz/books?id=b6UGCwAAQBAJ&pg, James Nichol, Edinburgh, 1864, VII, 604, 208, angličtina]

Valeriu Butulescu foto
Robert Fulghum foto
Alexandr Isajevič Solženicyn foto
Joanne Rowling foto

Související témata