Buddha citáty

 Buddha foto

38   2661

Buddha

Datum narození: 566 př. n. l.
Datum úmrtí: 13. říjen 483 př. n. l.
Další jména: Budha

Gautama Buddha, vlastním jménem Siddhártha Gautama, v páli Siddhattha Gótama je zakladatel buddhismu. Jméno Buddha znamená probuzený, osvícený.

Citáty Buddha


„Vše, co jsme, je výsledkem toho, co jsme si mysleli.“

„Nedělejte ohňů, nepopálíte se; zřekněte se lásky, nepoznáte žalu.“


„Hlásám, aby se nekonaly zlé skutky, aby se nemluvila zlá slova, aby nebylo zlých myšlenek.“

„Jsme to, co si myslíme. Vše z toho, co jsme, vzniká s našimi myšlenkami. Myšlenkami tvoříme svět.“

„Dělej dobro a dobro se ti vrátí.“

„Nemluv, pokud tvá slova nejsou lepší než ticho.“

„Nejšťastnější je ten, kdo má nejméně žádostí.“

„Bolest je nevyhnutelná. Utrpení je volitelné.“


„Manželství je přístřešek, do něhož při každé bouři trochu zateče.“

„Láska je odvaha, která se nebojí ničeho na světě.“

„Láska utopí ve svých hlubinách mnohé zlo, které chtělo bujet.“

„Nikdy nebude na světe nenávist vymýcena nenávistí. Nenávist vymýtí láska.“ Nikdo není ostrov


„Dokonalý člověk neznamená nic, pokud nešíří dobré skutky, pokud neutěšuje zarmoucené lidi i zvířata.“

„Je to tvoje mysl, která vytváří tento svět.“

„Jediné, o co by měl inteligentní člověk v tomto světě usilovat, je poznat to, co nemůže zničit ani smrt.“

„Jen milovat je málo. Člověk musí milovat svého bližního více než sebe. Teprve pak se cítí být božsky milován.“

Podobní autoři

Citát se vám libí,
sdílejte ho s přáteli na .