Albert Camus citáty

Albert Camus foto

79   1600

Albert Camus

Datum narození: 7. listopad 1913
Datum úmrtí: 4. leden 1960

Albert Camus [alˈbɛʁ kaˈmy] IPA [albér kami] byl francouzský spisovatel a publicista. Bývá uváděn jako jeden z čelných představitelů existencialismu, přestože taková označení odmítal. Stejně tak si nepřál, aby byl pokládán za filosofa, nicméně pozdější filosofické myšlení výrazně ovlivnil.


„Pravé štěstí spočívá v radostech z vlastní povahy.“

„Pochybnosti jsou naším osobním majetkem. Nikdy o nich nemluv, ať jsou jakékoliv.“


„Tak prosím: k čemu je dobré umírat dobrovolně, obětovat se pro památku, kterou po sobě chcete zanechat? Jakmile jste jednou mrtvý, využijí toho, aby vašemu činu přisuzovali slabomyslné nebo vulgární motivy. Mučedníci, vážený příteli, si musí vybrat mezi zapomenutím, posměšky nebo zneužitím. Ale pochopení nedosáhnou nikdy!“

„Člověku pomůžeme víc, když mu nastavíme příznivý obraz jeho samého, než když ho budeme ustavičně upozorňovat na jeho chyby.“

„Pravá svoboda neexistuje bez vzájemného porozumění.“

„Pro toho, kdo je sám, bez boha a bez pána, je život strašná tíha. Bylo by zapotřebí zvolit si pána, když Bůh už vyšel z módy.“

„Každý chce za každou cenu být nevinný, i kdyby proto musel obžalovat nebe i zemi.“

„Nemáme čas být sami sebou. Máme jen čas být šťastni.“


„Začít myslet znamená začít být užírán“

„Neexistuje nevinná lež.“

„Snažší je dosáhnout úspěchu, obtížnější je si ho udržet.“

„Nekráčej přede mnou, možná za tebou nepůjdu. Nekráčej za mnou, možná tě nedokážu vést. Kráčej vedle mě a buď můj přítel.“


„Nic mě nepoutá ke společnosti, jejíž základní pravidla neuznávám.“ Cizinec

„Jistota, že jsme inteligentnější než ostatní, je povážlivá už proto, že ji s námi sdílí tolik pitomců.“

„Nejhojněji obdaruje budoucnost ten, kdo všechno dává přítomnosti.“

„Jsou dvě pravdy a jedna z nich nesmí být nikdy vyslovena.“

Podobní autoři

Citát se vám libí,
sdílejte ho s přáteli na .