Albert Camus citáty

Albert Camus foto

79   1640

Albert Camus

Datum narození: 7. listopad 1913
Datum úmrtí: 4. leden 1960

Albert Camus [alˈbɛʁ kaˈmy] IPA [albér kami] byl francouzský spisovatel a publicista. Bývá uváděn jako jeden z čelných představitelů existencialismu, přestože taková označení odmítal. Stejně tak si nepřál, aby byl pokládán za filosofa, nicméně pozdější filosofické myšlení výrazně ovlivnil.

Citáty Albert Camus


„Láska z milosti je vlastně jen ranou osudu ze soucitu.“

„Nekráčej přede mnou, možná za tebou nepůjdu. Nekráčej za mnou, možná tě nedokážu vést. Kráčej vedle mě a buď můj přítel.“


„Pravé štěstí spočívá v radostech z vlastní povahy.“

„Jednat, milovat a trpět ve skutečnosti znamená žít.“

„Žít znamená ověřovat.“

„Člověk je tak jako tak vždycky trošku vinen.“ Cizinec

„Rozum korumpuje srdce.“

„Nemáme čas býti sami sebou. Máme jen čas být šťastni.“


„Nejtěžší je odpovídat na mlčení.“

„Nemáme čas být sami sebou. Máme jen čas být šťastni.“

„Začít myslet znamená začít být užírán“

„Neexistuje nevinná lež.“


„Pokušení společné všem inteligentním lidem: cynismus.“

„Běda mně, který jsem se opovážil přemýšlet.“

„Nic na světě nemá takovou cenu, abychom se kvůli tomu museli vzdát toho, co milujeme.“

„Intelektuál je někdo, jehož mysl se má na pozoru.“

Podobní autoři

Citát se vám libí,
sdílejte ho s přáteli na .