„V každém z nás existují dva vládnoucí a řídící principy, jejichž vedení následujeme, kamkoli nás vedou; jedním z nich je vrozená touha po potěšení, druhým je získaný úsudek, který usiluje o dokonalost.“

—  Sókratés

Originál

In every one of us there are two ruling and directing principles, whose guidance we follow wherever they may lead; the one being an innate desire of pleasure; the other, an acquired judgment which aspires after excellence.

Phaedrus
Plato, Phaedrus

Upravil Martin Svoboda, Jan160. Poslední aktualizace 10. října 2021. Historie
Sókratés foto
Sókratés69
klasický řecký filozof -470 - -399 př. n. l.

Podobné citáty

Plútarchos foto
Richard Branson foto
R. Gould foto
Aristoteles foto

„Potěšení z práce dává práci dokonalost.“

—  Aristoteles klasický řecký filozof, student Platóna a zakladatel západní filozofie -384 - -321 př. n. l.

Leopold von Sacher-Masoch foto
Oscar Wilde foto
Emmanuel Suhard foto

„Víc než kdy jindy potřebuje Francie vás…., hlas, který dává vedení, jež by mohla následovat. Philippu Pétainovi“

—  Emmanuel Suhard katolický kardinál 1874 - 1949

1943
Zdroj: [Jackson, Julian, 2006, Francie v temných letech 1940-1944, BB art, 1., 272, 80-7341-912-2]

Clive Staples Lewis foto
Vince Lombardi foto
William Shakespeare foto

„Vyslyš každého, ale ponech si svůj úsudek.“

—  William Shakespeare anglický básník a dramatik 1564 - 1616

François de La  Rochefoucauld foto
Jiddu Krišnamurtí foto
John C. Maxwell foto
Richard Sibbes foto

„Jaká nevděčnost, zapomínat na naše potěšení, a hledět jen na důvody pro stěžování – myslet tolik jen na dva či tři kříže, a zapomínat na sto požehnání.“

—  Richard Sibbes anglický teolog 1577 - 1635

Originál: (en) What unthankfulness is it to forget our consolations, and to look only upon matter of grievance—to think so much upon two or three crosses as to forget a hundred blessings.
Zdroj: Ibid., s. 276.

Související témata