Sókratés citáty

 Sókratés foto

70   2333

Sókratés

Datum narození: 469 př. n. l.
Datum úmrtí: 399 př. n. l.

Sókrátés, řecky Σωκράτης, bez diakritiky Sokrates, byl athénský filosof, učitel Platónův. Je považován za jednu z nejvýznamnějších postav evropské filosofie, neboť na rozdíl od svých předchůdců předsókratiků, kteří pátrali po původu a příčinách světa, Sókratův zájem se soustředil na záležitosti člověka a společnosti; jak praví Cicero, „snesl filosofii z nebe na zem“. Svou dialektickou metodou položil základy západního kritického myšlení.


„Lidský život není nic jiného než řetězec promeškaných příležitostí.“

„Nečiň jiným, co by tě zlobilo, kdyby učinili tobě.“


„Orel neloví mouchy.“

„Opravdová moudrost je v poznání vlastní nevědomosti.“

„Mnozí lidé se domnívají, že spokojenost a blaženost - a kdo by po těchto stavech netoužil! - záleží v přepychu a nádheře. Ale já se domnívám, že nepotřebovat zcela nic je božské. Potřebovat co nejméně je božskému nejbližší.“

„Demokratické zřízení doplatí na to, že bude chtít vyhovět všem. Chudí budou chtít část majetku bohatých, a demokracie jim to dá. Mladí budou chtít práva starých, ženy budou chtít práva mužů, a cizinci budou chtít práva občanů, a demokracie jim to dá. Zločinci budou chtít obsadit veřejné funkce a demokracie jim to umožní. A až zločinci demokracii nakonec ovládnou, protože zločinci od přírody tíhnou po pozicích moci, vznikne tyranie horší, než dovede nejhorší monarchie anebo oligarchie.“ neověřené, původ neznámý

„Vzdálenost nezabrání přátelství, může jen omezit jeho výkonnost.“

„Kdo chce hýbat světem, ať nejprve hýbe sám sebou.“


„Nyní je čas - pro mě, abych zemřel, a pro vás, abyste žili. Pouze Bůh ví, kdo z nás je na tom lépe.“ Předtím než vypil pohár s jedem.

„Pořádný muž nedělá nic napůl..“

„Špatní lidé žijí, aby jedli a pili, dobří lidé jedí a pijí proto, aby žili.“

„Pohodlný život a lehko získané požitky ani nepřinášejí tělu prospěch, jak potvrdí každý učitel tělocviku, ani nevštípí duši nějaké hodnotné vědomosti. Naproti tomu vytrvalá námaha nás připraví k ušlechtilým a dobrým činům, jak tvrdí mudrci.“


„Neplačte, drazí, umírat se má v klidu.“ Poté co vypil pohár s jedem

„... v každém člověku je slunce, jenom je nechat plát...“ Poté co vypil pohár s jedem

„Naše mládež miluje přepych. Nemá správné chování. Neuznává autority a nemá úctu před stářím. Děti odmlouvají rodičům, srkají při jídle a tyranizují své učitele.“

„Ideální manželství má dva předpoklady, muž musí být hluchý, žena slepá.“

Podobní autoři

Citát se vám libí,
sdílejte ho s přáteli na .