Sókratés citáty

 Sókratés foto

70   2216

Sókratés

Datum narození: 469 př. n. l.
Datum úmrtí: 399 př. n. l.

Sókrátés, řecky Σωκράτης, bez diakritiky Sokrates, byl athénský filosof, učitel Platónův. Je považován za jednu z nejvýznamnějších postav evropské filosofie, neboť na rozdíl od svých předchůdců předsókratiků, kteří pátrali po původu a příčinách světa, Sókratův zájem se soustředil na záležitosti člověka a společnosti; jak praví Cicero, „snesl filosofii z nebe na zem“. Svou dialektickou metodou položil základy západního kritického myšlení.

Citáty Sókratés


„Měj stále na paměti, že všechno je pomíjející. Ve štěstí nebudeš veselý a v trápení smutný.“

„Kdo chce hýbat světem, musí pohnout nejdříve sám sebou.“


„Lepší je udělat málo věcí dobře než hodně věcí špatně.“

„Vím jen to, že nic nevím.“

„Ideální manželství má dva předpoklady, muž musí být hluchý, žena slepá.“

„Pohodlný život a lehko získané požitky ani nepřinášejí tělu prospěch, jak potvrdí každý učitel tělocviku, ani nevštípí duši nějaké hodnotné vědomosti. Naproti tomu vytrvalá námaha nás připraví k ušlechtilým a dobrým činům, jak tvrdí mudrci.“

„Athény jsou jako ospalý kůň, a já jsem komár, který ho chce probudit a vrátit do života. “

„Existuje jen jedno dobro a to je vědění. Existuje jen jedno zlo a to je nevědomost.“


„Naše mládež miluje přepych. Nemá správné chování. Neuznává autority a nemá úctu před stářím. Děti odmlouvají rodičům, srkají při jídle a tyranizují své učitele.“

„Milá dcero, když běžíš křovím, tak nevíš, který to byl trn.(Tento výrok vyřkl k ženě, která tvrdila, že je otcem jejího dítěte.)“

„Tělo je nástroj, jehož lidé užívají, ať dělají cokoliv, a je velmi důležité, aby tento nástroj byl dokonale připravený, ať už ho bude použito k čemukoliv.“

„Krásná je filosofie, která rodí nové myšlenky.“


„S veselostí jde vše k vážnosti lépe.“

„Ten, kdo ví, co je správné, také správně činí.“

„Vzdálenost nezabrání přátelství, může jen omezit jeho výkonnost.“

„Kdo nehrozí se činu, slov se nelekne.“

Zobrazeno 1-16 citátů z celkem 70 citátů
Citát se vám libí,
sdílejte ho s přáteli na .