„Jakkoli se zlo množí, nikdy nemůže vstřebat celé dobro.“

Poslední aktualizace 30. května 2021. Historie
Témata
dobro, zlo
Tomáš Akvinský foto
Tomáš Akvinský20
italský dominikánský kněz římskokatolické církve 1225 - 1274

Podobné citáty

„Z dobra může vzejít zlo, ale ze zla nikdy nevzejde dobro…“

—  MrDandas

Daniel Málek

Epiktétos foto
Robert Louis Stevenson foto

„Nač dělíme dobro a zlo? Pro někoho je dobro zlem a zlo dobrem.“

—  danny3

Radek Ferenc

Franz Kafka foto

„Zlo o dobru ví, ale nikoli dobro o zlu!“

—  Franz Kafka český spisovatel židovského původu 1883 - 1924

Valerij Jakovlevič Brjusov foto

„Umělec je samostatný i ve formě svých výtvorů, začínajíc rozměrem verše, i v celém objemu jejich obsahu, a končíc jeho názorem na svět, na dobro a zlo.“

—  Valerij Jakovlevič Brjusov ruský spisovatel 1873 - 1924

Zdroj: BALAJKA, Bohuš; SOLDÁN, Ladislav; CHAROUS, Emil. Přehledné dějiny literatury. II., Dějiny české literatury od konce 19. století do r. 1945 s přehledem vývojových tendencí světové literatury. 2., přeprac. vyd., ve Fortuně 1. vyd. Praha : Fortuna, 1995. 198 s. Dostupné online http://ndk.cz/uuid/uuid:26f83501-3bf0-11e7-8881-5ef3fc9ae867. ISBN 80-7168-225-X. Kapitola Představitelé symbolismu, impresionismu a expresionismu, s. 17.

Lech Przeczek foto
Zdeněk Hanka foto
Michel De Montaigne foto
Benjamin Kuras foto
Čingiz Ajtmatov foto
Kurt Vonnegut foto

„Dobro a zlo jsou extrémy.“

—  Stanislav_J

Stanislav Jaksch

Konfucius foto

„Zlo může být vyloučeno jen dobrem.“

—  Konfucius čínský učitel, editor, politik a filozof -551 - -479 př. n. l.

„Skutečné tragédie nejsou sporem mezi dobrem a zlem, ale mezi dvěma dobry.“

—  Liz Jensen britská spisovatelka 1959

Vytržení

Avicenna foto

„Zlo není opakem dobra, je jen jeho překážkou.“

—  Avicenna středověký perský učenec, lékař a filozof 980 - 1037

Související témata