Benjamin Kuras citáty

Benjamin Kuras foto

8   5

Benjamin Kuras

Datum narození: 4. duben 1944

Benjamin Kuras , původním jménem Miloslav Kuraš, je český, ve Velké Británii žijící, spisovatel, dramatik, překladatel a publicista židovského vyznání.

Do Velké Británie emigroval v roce 1968, v roce 1974 tam konvertoval k judaismu a po Sametové revoluci začal publikovat v řadě českých periodik a vyšlo mu i několik knih v češtině. Patří mezi výrazné kritiky Evropské unie, multikulturalismu, islamismu a socialismu. Ve svých textech akcentuje židovství.

V lednu 2009 bylo ohlášeno, že se stal členem přípravného výboru euroskeptické Strany svobodných občanů. Za tuto stranu kandidoval i ve volbách do Evropského parlamentu . Později stranu opustil.


„Když je člověk ponechán osamělý, sám sobě měřítkem všeho a bez obecně platného morálního kontextu, ztrácí smysl existence, propadá morálnímu relativismu, jehož výsledkem je království nudy, z něhož se snaží osvobozovat plytkým rozptylováním místo tvůrčího soustředění.“

„Z čeho se nedá dělat sranda, to nestojí za to brát vážně.“


„Status quo je latinské jméno pro ten průser, ve kterém jsme teď.“

„Člověk se má zabývat tolik dobrem, aby mu nezbyl čas na žádné zlo.“

„Tony Benn: "Dělítko v britské demokracii dnes neleží mezi vůdci jednotlivých stran, nýbrž mezi jimi všemi a veřejností, jejíž inteligence je podceňována a jejíž naděje nejsou brány na vědomí."“

„Existují samozřejmě Středoevropané, kteří by raději prosazovali etiku katolickou, která doporučuje jednotu a návrat k solidním centrálním hodnotám. To by bylo chvályhodné, nebýt toho, že po většinu katolických dějin jednota znamenala podřízení jedné jediné povolené ideologii a výkladu, a centrální znamenalo absolutní a totální moc v rukou jedné rodiny, klanu nebo skupiny.“

„Morální jasno - schopnost rozeznávat dobro od zla, nekolaborovat se zlem a stranit dobru.“

„Stáří s sebou vedle všelijakých drobných zneschopnění a postupné senility přináší zkušenosti, vzdělanost, nadhled, moudrost, rozvážnost, nechuť k plýtvání časem, energií a hmotnými prostředky a schopnost rozlišovat mezi podstatným a nepodstatným, užitečným a neužitečným, hodnotným a bezcenným, chybným a správným.“

Podobní autoři

Citát se vám libí,
sdílejte ho s přáteli na .