„Velcí lídři byli vždy zároveň i velkými učiteli.“

—  Noel Tichy
Noel Tichy foto
Noel Tichy1
americký konzultant pro management 1945

Podobné citáty

Pavel VI. foto
Jan Balabán foto
Otto Graf Lambsdorff foto

„Spolkový sněm je někdy plnější a někdy prázdnější, ale vždy plný učitelů.“

—  Otto Graf Lambsdorff německý politik 1926 - 2009
(de) Der Bundestag ist mal voller und mal leerer, aber immer voller Lehrer. Source: [Zitat, spiegel.de, 1980-12-15, 2015-06-19, http://www.spiegel.de/spiegel/print/d-14335686.html]

Francois Mauriac foto
Bohumír Kolář foto

„Politické strany, které fungují bez členské základny, bez vnitřní kontroly, pouze jako "strany - fabriky", resp. jako strany produkující zisk pro své zakladatele, a to přednostně ze státních dotací, které jsou určeny pro fungování politických stran. Téměř žádný stranický elektorát zároveň umožňuje lídrům strany vést politiku bez jakéhokoliv chomoutu ideologie. Je to systém, v němž členové působí jako zbloudilé vesnické psi bez domovského dvora.“

—  Michal Horský československý člen československého Federálního shromáždění, politolog a politik slovenské národnosti 1943 - 2018
(sk) Politické strany, ktoré fungujú bez členskej základne, bez vnútornej kontroly, iba ako „strany – fabriky“, resp. ako strany produkujúce zisk pre ich zakladateľov, a to prednostne zo štátnych dotácií, ktoré sú určené na fungovanie politických strán. Takmer žiaden stranícky elektorát zároveň umožňuje lídrom strany viesť politiku bez akéhokoľvek chomúta ideológie. Je to systém, v ktorom členovia pôsobia ako zblúdené dedinské psy bez domovského dvora. Source: [Stupňan, Igor, Zomrel politológ Michal Horský, spravy.pravda.sk, 2018-03-18, 2018-03-19, https://spravy.pravda.sk/domace/clanok/462726-zomrel-politolog-michal-horsky/]

Johan Cruijff foto
Miroslav Bárta foto
Ježíš Kristus foto
John Ruskin foto
Clive Staples Lewis foto
Richard Bach foto
Alexandr Sommer Batěk foto

„Mnohem nepříjemnější pro mne mělo následky, že snažil jsem se smířiti české esperantisty. Byla tu Unie, která byla seskupena kolem esperantisty K. a pak Associe družící se k esperantistovi B. Já snažil se poznati, u koho je pravda, žádal jsem letákem všechny čelné esperantisty, aby mi sdělili, proč je ten svár. Dostal jsem velký počet dopisů, jichž uveřejněním vyšlo na jevo, že pan K., jinak velmi bystrý člověk, si hraje na diktátora v Unii, odkud dává vylučovati všechny lidi jemu nepohodlné. Přímo mne urazilo, když byl vyloučen i čestný člen a zakladatel esperanta u nás, Theodor Čejka, učitel z Bystřice pod Hostýnem. Rázně jsem se ho ujal a o výsledku své ankety jsem referoval v Praze ve zvláštní schůzi, k níž byli pozváni četní esperantisté. To mi vyneslo zvolení za předsedu Associe, ale zároveň tolik nesnází a pronásledování od stoupenců pana K. mi to způsobilo, že jsem se po roce předsednictví vzdal a nechtěje si ještě více překážek v cestu klásti, než jsem jich již měl, stykům s českými esperantisty jsem se raději vyhýbal, ač mi to bylo vždy líto. Ale mé zkušenosti byly příliš smutné.“

—  Alexandr Sommer Batěk český chemik, esperantista a pedagog 1874 - 1944
Esperanto, Jak jsem padesát let žil a pracoval : paměti za prvních 50 let mého života 1874–1924, Source: [Sommer Batěk, Alexandr, Jak jsem padesát let žil a pracoval : paměti za prvních 50 let mého života 1874–1924, B. Kočí, Praha, 1925, 450, česky, 193–194, Roku 1908]

Warren Bennis foto
Petr Piťha foto
Jerry Weltner foto
Henry Miller foto

„Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Etiam egestas wisi a erat. Morbi imperdiet, mauris ac auctor dictum.“

x