„Naše těla jsou zahrady, jež ošetřuje naše vůle - zahradník. Ta rozhoduje o tom, co z nich vyrosteů.“

William Shakespeare foto
William Shakespeare224
anglický básník a dramatik 1564 - 1616

Podobné citáty

George Balanchine foto
Marcel Proust foto
Ivan IV. foto

„Je v naší vůli udílet přízeň i smrt našim cholopům.“

—  Ivan IV. 1530 - 1584

Zdroj: [1995, Dějiny Ruska, Nakladatelství Lidové noviny, 51, 978-80-7422-026-5]

Edmondo De Amicis foto
Paulo Coelho foto
Teal Swan foto
Roy Littlesun foto
Leo Buscaglia foto
François de La  Rochefoucauld foto
Epiktétos foto
Eckhart Tolle foto
Karen Joy Fowler foto
John Flavel foto

„Ježíš, naše hlava, je již v nebesích; a je-li hlava nad vodou, tělo se nemůže utopit.“

—  John Flavel anglický presbyteriánský kněz 1627 - 1691

Originál: (en) Jesus, our head, is already in heaven; and if the head be above water, the body cannot drown.
Zdroj: [Flavel, John, I, The whole works of John Flavel: late minister of the gospel at Dartmouth, Devon, https://books.google.cz/books?id=T_dLAAAAYAAJ&printsec=frontcover&hl=cs&source=gbs_ge_summary_r&cad=0#v=onepage&q&f=false, W. Baynes and son, London, 1820, 561, 176, angličtina]

George Whitefield foto

„Neboj se svého slabého těla, neboť jsme nesmrtelní, dokud naše práce neskončí.“

—  George Whitefield anglický ministr a kazatel 1714 - 1770

Originál: (en) Fear not your weak body, we are immortal till our work is done.
Zdroj: Memoirs of Rev. George Whitefield, revised and corrected with large additions and improvements, to which is appended an extensive collection of his sermons and other writings. S. 127.

Gene Roddenberry foto
Jaggi Vasudev foto
Jasmuheen foto
Ernst Ewald foto

„Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Etiam egestas wisi a erat. Morbi imperdiet, mauris ac auctor dictum.“