„Věrnost je dílem charakteru - neroste na louce ani nespadá z nebe.“

Reklama

Podobné citáty

Otto František Babler foto
Reklama
Jozef Zachar foto
Leonardo Da Vinci foto
Richard Bach foto
Karel Teige foto
Georg Christoph Lichtenberg foto
Zdeněk Troška foto

„Film je také zboží a já nebudu točit hlubokomyslné dílo, na které nikdo nepřijde. Podívejte se, já přesně vím, co dělám. Každému jeho nebe.“

—  Zdeněk Troška český režisér 1953
Source: [Lipčík, Roman, Stříbrný vítr od jezera hrochů, Instinkt, 2010, březen, 18, 11/IX, 14]

Jiří Květoslav Hrubý foto
Johann Wolfgang von Goethe foto
Richard Baxter foto

„Bůh nikoho nespasil proto, že je kazatel, ani proto, že je schopný kazatel; ale protože je ospravedlněný, posvěcený člověk a tedy věrný v díle svého Pána. Dbejte tedy na prvním místě sami na sebe, abyste byli tím, o čem přesvědčujete ostatní, aby byli, a věřili tomu, o čem přesvědčujete ostatní, aby věřili, a srdečně přijali Spasitele, kterého jim nabízíte.“

—  Richard Baxter anglický puritánský církevní vůdce, básník 1615 - 1691
(en) God never saved any man for being a preacher, nor because he was an able preacher; but because he was a justified, sanctified man, and consequently faithful in his Master’s work. Take heed, therefore, to yourselves first, that you be that which you persuade your hearers to be, and believe that which you persuade them to believe, and heartily entertain that Savior whom you offer to them. Source: Ibid., s. 92.

František Vladislav Hek foto
Jan Macák foto

„Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Etiam egestas wisi a erat. Morbi imperdiet, mauris ac auctor dictum.“