„Nedovolil jsem, aby můj život ovládl strach před smrtí; a odměnou mi byl darován život.“

Poslední aktualizace 15. ledna 2021. Historie
George Bernard Shaw foto
George Bernard Shaw300
irský dramatik 1856 - 1950

Podobné citáty

Jules Renard foto
Démokritos foto
Citát „Strach ze smrti pramení ze strachu ze života. Ten, kdo žije naplno, je připravený kdykoli zemřít.“
Theodore Roosevelt foto
Frida Kahlo foto
Paulo Coelho foto
Jean Jacques Rousseau foto

„Pokud je Sokratův život a jeho smrt životem a smrtí mudrce, je Kristův život a jeho smrt životem a smrtí Boha.“

—  Jean Jacques Rousseau ženevský filozof 1712 - 1778

Zdroj: ROUSSEAU, Jean-Jacques. Emil alebo o výchove. Bratislava: Slovenské pedagogické nakladateľstvo. 1956, s. 339, cit. podle PERNÝ, Lukáš. Rousseau a filozofia dejín (rigorózní práce). Prešov: Prešovská univerzita, 2019, s. 16

Peter Rosegger foto
Hermann Hesse foto

„Čím více milujeme a darujeme se, tím většího významu a hodnoty nabývá náš život.“

—  Hermann Hesse německý spisovatel, nositel Nobelovy ceny za literaturu a také malíř 1877 - 1962

Witold Pilecki foto
Valeriu Butulescu foto
Harv Eker foto
Friedrich Schiller foto

„Život je nakonec potrestán smrtí.“

—  Friedrich Schiller německý básník, filozof, historik a dramatik 1759 - 1805

Ralph Waldo Emerson foto

Související témata