Démokritos citáty

 Démokritos foto

105   414

Démokritos

Datum narození: 460

Démokritos z Abdér byl řecký předsokratovský filozof.

Citáty Démokritos


„Pokouše se učit toho, kdo má o svém rozumu vysoké mínění, je pouze ztráta času.“

„Nepřátelství příbuzných bývá mnohem obtížnější než nepřátelství cizích.“


„Vzdělání má hořké kořínky, ale sladké ovoce.“

„Otcovo sebeovládání je pro děti nejlepším poučením.“

„Příroda je soběstačná.“

„Stejné myšlení vytváří přátelství.“

„Zapomenutí na vlastní strasti vede ke smělosti.“

„Lidé žádají v modlitbách od bohů zdraví, ale že sami v sobě mají nad ním moc, nevědí.“


„Odvaha je počátkem činu, osud je však pánem konců.“

„Je těžké být pod vládou někoho horšího.“

„Nezkrotný smutek omámené duše vyháněj rozumem.“

„Nesnaž se vědět všechno, nebo se nenaučíš nic.“


„Člověk je svět v malém.“

„Přátelství jednoho moudrého je lepší než přátelství všech nerozumných.“

„Malá dobrodiní v pravé chvíli mohou být těmi největšími.“

„Je rozumný, kdo se nermoutí pro to, co nemá, nýbrž se raduje z toho co má.“

Podobní autoři

Citát se vám libí,
sdílejte ho s přáteli na .