„Pomluva je falešná mince, kterou dáváme do oběhu, aby přinesla zisk.“

Poslední aktualizace 27. dubna 2021. Historie

Podobné citáty

Diane De Poitiers foto
François de La  Rochefoucauld foto
Charles Spurgeon foto
Jan Amos Komenský foto

„Lichocení jest falešný peníz, který v oběhu udržuje naše marnivost.“

—  Jan Amos Komenský český barokní spisovatel, filozof, náboženský spisovatel, pedagog, politický spisovatel a vědecký spisovatel 1592 - 1670

Herbert George Wells foto
François de La  Rochefoucauld foto
Ernest William Barnes foto
Henry Bordeaux foto
Seneca foto
Milan Kundera foto
George Bernard Shaw foto
Osho foto
Pavel Kosorin foto
Osho foto
John Charles Ryle foto

„Je velmi málo bludů a falešných učení, jejichž počátky se nedají vystopovat k mylným pohledům na zkaženost lidské přirozenosti. Mylný názor o nemoci s sebou vždy přinese mylný názor na lék. Mylný názor na zkaženost lidské přirozenosti s sebou vždy ponese mylný názor na ten velký protijed a lék na onu zkaženost.“

—  John Charles Ryle anglikánský biskup 1816 - 1900

Originál: (en) There are very few errors and false doctrines of which the beginning may not be traced up to unsound views about the corruption of human nature. Wrong views of the disease will always bring with them wrong views of the remedy. Wrong views of the corruption of human nature will always carry with them wrong views of the grand antidote and cure of that corruption.
Zdroj: Knots Untied: Being Plain Statements on Disputed Points in Religion from the Standpoint of an Evangelical Churchman. S. 410.

Logan Pearsall Smith foto
Havelock Ellis foto
Karl Lagerfeld foto

Související témata