„Důvěřuj, avšak hleď komu důvěřuješ.“

—  Neznámý autor

Originál: (la) FIDE, SED CUI, VIDE.

Poslední aktualizace 24. května 2020. Historie
Témata
hledí, koma

Podobné citáty

„Věř, ale hleď komu.“

—  Walther

Originál: (la) Fide, sed cui vide.

Jan Sobotka foto

„Smutek je hledět na sebe; hledět na Boha je radost.“

—  Carlo Acutis katolický blahoslavený 1991 - 2006

Zdroj: Blahoslavený Carlo Acuits - Nicola Gori

„Darovanému koni na zuby nehleď.“

— Neznámý autor

Originál: (la) NOLI EQUI DENTES INSPICERE DONATI.

Periandros foto
Jan Žižka foto
Josef Václav Myslbek foto
Jan Amos Komenský foto

„Čemukoli vyučuješ, hleď aby jasná pravda byla.“

—  Jan Amos Komenský český barokní spisovatel, filozof, náboženský spisovatel, pedagog, politický spisovatel a vědecký spisovatel 1592 - 1670

Zdroj: [Koráb, Julius, Zlatá zrnka, [1885], Plzeň, V. Steinhauser, 377–378]

Citát „Kdo dlouho hledí do propasti, toho propast pohltí.“
Friedrich Nietzsche foto
Honoré De Balzac foto
Valeriu Butulescu foto

„Nehleď, kolika lidem se líbíš, ale jakým lidem.“

— Neznámý autor

Originál: (la) NON QUAM MULTIS PLACEAS, SED QUIBUS, STUDE.

Richard Sibbes foto

„Ti, kdo chtějí být šťastní, musí nejprve hledět, aby byli svatí.“

—  Richard Sibbes anglický teolog 1577 - 1635

Originál: (en) Those that look to be happy must first look to be holy.
Zdroj: [Sibbes, Richard, Alexander Balloch Grosart, The complete works of Richard Sibbes, D.D, https://books.google.cz/books?id=b6UGCwAAQBAJ&pg, James Nichol, Edinburgh, 1862, III, 543, 469, angličtina]

Karl Barth foto

„Hleďte, vánoční historie se neděje bez nás, my do té historie patříme.“

—  Karl Barth švýcarský protestantský teolog 1886 - 1968

Vězňům otevření žaláře

Související témata