Arthur Schopenhauer citáty

Arthur Schopenhauer foto

128   1980

Arthur Schopenhauer

Datum narození: 22. únor 1788
Datum úmrtí: 21. září 1860

Arthur Schopenhauer byl významný německý filosof 19. století. Byl hlasatelem pesimistické filosofie a ač zůstal za svého života téměř neznámý, svým přesvědčením o iracionálním základě světa výrazně ovlivnil mnoho pozdějších myslitelů, mj. Friedricha Nietzscheho.

Citáty Arthur Schopenhauer


„Každý den je malý život - každé probuzení a vstávání je malé narození, každé čerstvé jitro je malé mládí, každé uléhání a usínání je malá smrt.“

„Svět není továrna a zvíře není zboží k naší spotřebě.“


„Obyčejný člověk přemýšlí, jak by zaplnil čas. Talentovaný člověk se ho snaží využít.“

„Štěstí je dočasná absence přání a tužeb. Chtění je formou bolesti.“

„Osud míchá karty, my hrajeme.“

„Všechno na světě můžete chtít, jenom nemůžete chtít, aby se vám chtělo.“

„Zdraví není vším, ale bez zdraví je všechno ničím.“

„Talent se podobá střelci, který trefí cíl, jejž ostatní nemohou zasáhnout. Genius je ten, kdo zasáhne cíl, který ostatní nemohou ani dohlédnout.“


„Lidé se starají tisíckrát více o to, aby získali bohatství, než aby vzdělali svůj rozum a své srdce, ačkoli je pro lidské štěstí nepochybně důležitější, co člověk je, než co člověk má.“

„Jeden pohled stačí, abychom zjistili, že lidské štěstí má dva nepřátele - utrpení a nudu.“

„Existuje jen jeden vrozený omyl, a to ten, že tu jsme, abychom byli šťastní. Pokud setrváváme v tomto vrozeném omylu, jeví se nám svět jako plný rozporů. Neboť na každém kroku, ve velkém i malém, vidíme, že svět a život vůbec nejsou zařízeny tak, aby obsahovaly šťastné bytí, proto nesou téměř všechny starší tváře výraz toho, co se anglický nazývá disappointment - zklamání.“

„Chyby, kterých jsme se dopustili, bychom neměli, jako často činíme, omlouvat sami před sebou nebo je zkrášlovat či zmenšovat; nýbrž měli bychom si je přiznat a uvědomit si je v celé jejich velikosti, abychom si jasně vštípili zásadu, že se jich příště nedopustíme.“


„Jen hlupák se domnívá, že štěstí pochází z vnějšku, z předmětu; štěstí nebo neštěstí přichází pouze z našeho nitra.“

„Kdo očekává, že po světě chodí ďáblové s rohy a blázni s rolničkami, ten se určitě stane jejich obětí nebo hříčkou.“

„Čím někdo více patří budoucnosti, tj. vůbec a vcelku lidstvu, tím cizejší je své době.“

„Kdyby život a bytí byl příjemný stav, pak by nikdo nechodil rád spát a rád by se z tohoto nevědomého stavu zase probouzel. Ale opak je pravdou; každý jde spát rád a velmi nerad se probouzí.“

Zobrazeno 1-16 citátů z celkem 128 citátů
Citát se vám libí,
sdílejte ho s přáteli na .