Arthur Schopenhauer citáty

Arthur Schopenhauer foto

128   2140

Arthur Schopenhauer

Datum narození: 22. únor 1788
Datum úmrtí: 21. září 1860

Arthur Schopenhauer byl významný německý filosof 19. století. Byl hlasatelem pesimistické filosofie a ač zůstal za svého života téměř neznámý, svým přesvědčením o iracionálním základě světa výrazně ovlivnil mnoho pozdějších myslitelů, mj. Friedricha Nietzscheho.


„O významu zdraví nejlépe svědčí to, že zdravý žebrák je šťastnější než nemocný král.“

„Jedině změna je trvalá.“


„Bohatství je jako mořská voda. Čím více se pije, tím je větší žízeň.“

„Štěstí je dočasná absence přání a tužeb. Chtění je formou bolesti.“

„Osud míchá karty, my hrajeme.“

„Lidé se starají tisíckrát více o to, aby získali bohatství, než aby vzdělali svůj rozum a své srdce, ačkoli je pro lidské štěstí nepochybně důležitější, co člověk je, než co člověk má.“

„Projevovat ducha a rozum je nepřímý způsob jak vytýkat jiným jejich neschopnost a tupost.“

„Žít a nechat žít – Leben und leben lassen.“


„Jen hlupák se domnívá, že štěstí pochází z vnějšku, z předmětu; štěstí nebo neštěstí přichází pouze z našeho nitra.“

„Když se do knihy dívá opice, nemůže z ní vyhlédnout apoštol.“

„Život bez bolesti nemá smysl.“

„Když ti život dává důvody k pláči, ukaž mu, že máš tisíc důvodů k smíchu. Je-li někdo veselý, tak je jedno, zda je mladý nebo starý, rovný nebo hrbatý, chudý nebo bohatý. Je šťastný.“


„Noc dává každému a všemu svou černou barvu.“

„Osamělost je údělem velkých duchů.“

„Není horší cesty za štěstím než hýření ve "vybrané společnosti", neboť tím se jen snažíme změnit svou existenci ve sled veselí, požitků a potěšení, v němž se nevyhneme zklamání.“

„Existuje jen jeden vrozený omyl, a to ten, že tu jsme, abychom byli šťastní. Pokud setrváváme v tomto vrozeném omylu, jeví se nám svět jako plný rozporů. Neboť na každém kroku, ve velkém i malém, vidíme, že svět a život vůbec nejsou zařízeny tak, aby obsahovaly šťastné bytí, proto nesou téměř všechny starší tváře výraz toho, co se anglický nazývá disappointment - zklamání.“

Podobní autoři

Citát se vám libí,
sdílejte ho s přáteli na .