„Lidé jsou často nerozumní, nelogičtí a sobečtí. Přesto jim odpusťte. Budete-li k nim laskaví, stejně vás obviní ze sobectví a nízkých motivů. Zůstaňte laskaví. Budete-li úspěšní, získáte některé falešné přátele a opravdové nepřátele. Přesto pokračujte. Budete-li upřímní a čestní, lidé vás podvedou, vy ale zůstaňte upřímní a čestní. Strávíte-li léta budováním něčeho, co vám jiný zničí přes noc, budujte znovu. Naleznete-li štěstí, klid a mír, budou vám závidět. Zůstaňte šťastní. Na dobro, které uděláte dnes, zítra lidé zapomenou. Přesto dál dělejte dobro. Dávejte světu to nejlepší, co je ve vás, a i když to nemusí stačit, přesto dávejte dál.“

—  Matka Tereza

Reklama

Podobné citáty

Liz Taylor foto
Liz Taylor foto
Reklama
Alexander Roda Roda foto
Thomas J. Watson Jr. foto
Denis Diderot foto
 Matka Tereza foto
 Matka Tereza foto
Reklama
Marcus Aurelius foto
Thomas Carlyle foto
John Galsworthy foto
Jean Dutourd foto
Reklama
Blaise Pascal foto
Oscar Wilde foto
George Harrison foto
Ninon De Lenclos foto

„Bože můj, bdi nade mnou, abych byla vždy čestným člověkem, nikdy však počestnou ženou.“

— Ninon De Lenclos francouzská autorka, kurtizána, volnomyšlenkářka a mecenáška umění 1620 - 1705

Další