„Obcujte s kterýmikoli jinověrci, aby bylo patrno z otcovského a bratrského se chování, jež sdruženo býti má s pokorou a trpělivostí, že vše děje se z toužebnosti po jejich spáse, cokoliv se počíná s nimi. V úkonech svých ať zachovávají slušnou obezřetnost, vyznačují se zbožností a čistým svědomím a tak příkladem života svého táhnou jinověrce k náboženství katolickému. Nechať nikdy nevystupují z mezí skromnosti a mírnosti a varují dávat příležitost špatného příkladu.
Z pastýřského listu pro misionáře působící mezi českými nekatolíky z 20. března 1652.“

Zdroj: [Bílý, Jiří, Jezuita Antonín Koniáš, Vyšehrad, Praha, 1996, 76, 80-7021-191-1]

Poslední aktualizace 25. října 2020. Historie

Podobné citáty

Seneca foto

„Špatné příklady se obracejí proti těm, kteří je dávají.“

—  Seneca římský filozof -4 - 65 př. n. l.

Mala exempla in eos refunfant, qui faciunt.
Varianta: Špatné příklady se obracejí proti těm, kteří je dávají.

„Slova povzbuzují, příklady táhnou.“

— Neznámý autor

Originál: (la) VERBA MOVENT, EXEMPLA TRAHUNT.

François de La  Rochefoucauld foto
Johann Heinrich Pestalozzi foto
Zdeněk Vrbík foto
François de La  Rochefoucauld foto
Ralph Smart foto

„Dějiny jsou jen seznamem hrdinských skutků a vzorů či příkladů chování.“

—  Louis Dumont francouzský antropolog 1911 - 1998

o Indii
Zdroj: [Le Goff, Jacques, Jacques Le Goff, Paměť a dějiny, Argo, Praha, 2007, 978-80-7203-862-6, 57-58, česky]

Václav Havel foto
Otto František Babler foto
Christoph Ammon foto
Jaroslav Foglar foto
Norman Vincent Peale foto
Adam Szostkiewicz foto

„S pochodněmi se chodilo ve středověku. Nebylo elektrické osvětlení, dnes je. Po staletí se s pochodněmi chodilo při různých oslavách, ale také na řež jinověrců. … V předválečném Polsku s pochodněmi chodili polští fašisté. O co tu jde nyní?.“

—  Adam Szostkiewicz polský autor, komentátor náboženství a politiky, novinář a překladatel 1952

o davu s pochodněmi, který bránil smolenský kříž před přesunem od varšavského prezidentského paláce
Zdroj: [Matějka, Ivan, Vojna polsko-polská, literarky.cz, 2010-08-17, 2011-02-21, http://www.literarky.cz/svet/evropa/2659-vojna-polsko-polska]

Související témata