„Mnoho mužů slouží státu ne jako lidé, ale jako stroje. Oni tvoří armádu, zálohy… ve většině případů nevládnou vlastním úsudkem, nebo morálním smyslem, jsou jako stromy a půda a kameny… Takoví lidé si nezaslouží více respektu než slamění strašáci. Mají stejnou cenu jako poslušní psi nebo koně. A přece jsou právě tito lidé považováni za dobré občany.“

Převzato z Wikiquote. Poslední aktualizace 21. prosince 2020. Historie

Podobné citáty

Jean Jacques Rousseau foto

„Lidé tvoří stát a půda živí lidí: průměrný poměr je, aby území postačilo na obživu svých obyvatel! V správném poměru spočívá síla ideálního státu.“

—  Jean Jacques Rousseau, kniha O společenské smlouvě

Zdroj: ROUSSEAU, J. J. O společenské smlouvě. Praha : V. Linhart, 1949, s. 58, cit. podle PERNÝ, Lukáš. Jean-Jacques Rousseau: O spoločenskej zmluve. In: Utopisti, vizionári sveta budúcnosti. Dejiny utópií a utopizmu. Martin : Matica slovenská, 2020, s. 143

Joanne Rowling foto
Xenofón foto
Ladislav Hejdánek foto
Démokritos foto

„Někteří lidé vládnou státům a otročí ženám.“

—  Démokritos starověký řecký filozof, žák Leucippuse, zakladatel atomové teorie

François de La  Rochefoucauld foto
Erasmus Rotterdamský foto
Adolf Hitler foto
Michal Hrůza foto
Joanne Rowling foto
Robert Walpole foto
Willy Birgel foto
Erich Maria Remarque foto
Alan Turing foto
Karel Satoria foto
Émile Zola foto

„Lidé mají tvořit lidi tím, že s nimi jednají jako s lidmi.“

—  Émile Zola francouzský spisovatel, představitel naturalismu 1840 - 1902

Související témata