„V projevu k dallaským Židům při její fundraisingové cestě po USA, 1948“

Nemůžete rozhodnout zda budeme bojovat nebo ne. My budeme. Můžete rozhodnout jedinou věc, zda-li zvítězíme, či zda zvítězí muftí (…) a já vás prosím, nerozhodněte se příliš pozdě. Nelitujte hořce za tři měsíce, protože jste se nerozhodli dnes.
Zdroj: [Kordova, Šošana, Haaretz, Mother of a nation, but not much of a mother, http://www.haaretz.com/hasen/spages/998369.html, 2008-07-07, 2009-11-2, anglicky]

Převzato z Wikiquote. Poslední aktualizace 21. května 2020. Historie
Témata
žid, projev, cesta
Golda Meirová foto
Golda Meirová21
premiérka Izraele 1898 - 1978

Podobné citáty

Walter Buch foto

„Žid není člověk, je to projev hniloby.“

—  Walter Buch německý generál 1883 - 1949

Zdroj: [Mevald Vodičková, Dominika, Martin Bormann, History revue, 2011, srpen, 8, 71]

Fareed Zakaria foto
Ira Forman foto

„Z pohledu vlády USA, cítíme velmi silně, že věci a újma, které tento člověk učinil maďarským občanům, kteří shodou okolností byli Židé, nelze ignorovat, a postavit tu sochu se zdá nepochopitelné.“

—  Ira Forman americký aktivista 1952

o soše Bálinta Hómana v Szekesfehervaru
Originál: (en) From the U. S. government perspective, we feel very strongly that history and the damage that this man did to Hungarian citizens who happened to be Jewish cannot be ignored, and to put up that statue seems incomprehensible.
Zdroj: [Sales, Ben, US anti-Semitism envoy joins protest against Hungarian statue, jta.org, 2015-12-14, 2015-12-15, http://www.jta.org/2015/12/14/news-opinion/united-states/u-s-anti-semitism-envoy-joins-protest-against-hungarian-statue]

Tommy Robinson foto

„Opravdová bitva o svobodu projevu začala dnes. A to je jen začátek. Veřejnost má podporovat svobodu projevu, takže chci poděkovat všem těm, kteří dnes využili své těžce vydělané peníze a čas na cestu do Londýna.“

—  Tommy Robinson anglický krajně pravicový aktivista 1982

18. března 2018
— K zakázanému projevu Martina Sellnera na Speaker's Corner, v Hyde Parku, Londýn
Source: [Tommy Robinson speaks at Speaker's Corner, Hyde Park, London, Esmerelda Weatherwax, New English Review, 2018-03-18, 2019-08-11, https://www.newenglishreview.org/blog_direct_link.cfm?blog_id=67221, anglicky] * [The Battle for Speaker’s Corner – London, Sunday 18th March 2018, Stout Yeoman, INDEPENDENCE Daily, 2018-03-22, 2019-08-11, https://independencedaily.co.uk/the-battle-for-speakers-corner-london-sunday-18th-march-2018/, anglicky] * [Thousands Gather in London’s Speakers’ Corner to Hear Tommy Robinson Deliver Banned Right-Wing Activist’s Speech, Raheem Kassam, Breitbart, 2018-03-18, 2019-08-11, https://www.breitbart.com/europe/2018/03/18/thousands-gather-londons-speakers-corner-hear-tommy-robinson-deliver-banned-right-wing-activists-speech/, anglicky] * [VIDEO: Far-right supporters of Tommy Robinson provoke Muslims at Speakers’ Corner, 5Pillars, 5 PILLARS, 2018-03-19, 2019-08-11, https://5pillarsuk.com/2018/03/19/video-far-right-supporters-of-tommy-robinson-provoke-muslims-at-speakers-corner/, anglicky]
Originál: [(en) The true battle for free speech started today. This is just the start. The public have to support free speech so I want to say a personal thank you to everyone who spent their hard earned money and time travelling to London today. ]

Baltasar Gracián foto

„Někteří udělají ze svého nezdařeného počinu povinnost, a jelikož se vydali bludnou cestou, jsou toho mínění, že kráčet po této cestě i nadále je projevem silného charakteru.“

—  Baltasar Gracián španělský jezuita a barokní prozaik a filosof 1601 - 1658

Zdroj: HÜTHER, Gerald, Návod na používání lidského mozku, Millenium Publishing 2011, ISBN 978-80-86201-75-7

Viktor Stěpanovič Černomyrdin foto
Viktor Emanuel III. foto

„Židé mohou získat jakékoli postavení a také je získávají…. Pro nás jsou Židé plnokrevnými Italy.“

—  Viktor Emanuel III. 1869 - 1947

Zdroj: [Johnson, Paul, Dějiny židovského národa, rozmluvy, 1996, 478, 80-85336-31-6]

Achad ha-Am foto

„Nikoli Židé drží šabat, ale šabat drží Židy.“

—  Achad ha-Am hebrejština esejista a myslitel 1856 - 1927

Zdroj: [Spiegel, Paul, 2007, Kdo jsou Židé?, Barrister & Principal, Brno, 978-80-87029-07-7, 228, 146]

Izák Grünbaum foto

„Lidský profil polských Židů a Židů deportovaných z Polska byl zničen.“

—  Izák Grünbaum izraelský politik 1879 - 1970

Originál: (en) The human profile of the Jews of Poland and the Jews deported from there was obliterated.
Zdroj: [Zertal, Idith, Israel's Holocaust And The Politics Of Nationhood, Cambridge University Press, Praha, 2005, 32, anglicky]

„Můžete vyhnat Židy z Německa, ale nemůžete vyhnat německou kulturu z Židů.“

—  Joram Dinstein

Originál: (en) You can expel the Jews from Germany, but you cannot expel German culture from the Jews.
Zdroj: Richard Wagner Wagner and the Jews http://www.tau.ac.il/taunews/98fall/wagner.html

Rod Serling foto

„Nemůžete zabít toho tvrdého Žida.“

—  Rod Serling americký scenárista 1924 - 1975

Arnold Słucki foto

„Není Židem, ani pohanem, ale přítelem mým.“

—  Arnold Słucki polský básník a překladatel 1920 - 1972

Ariel Šaron foto
Paul Johnson foto

„Židé vystupují v dějinách jako nejhouževnatější národ.“

—  Paul Johnson novinář, historik a autor projevů z Anglie 1928

Zdroj: [Johnson, Paul, Věra a Jan Lamperovi, Dějiny židovského národa, w:Paul Johnson (historik), w:Dějiny židovského národa, Rozmluvy, Praha, 1995, 80-85336-31-6, 17]

Tommy Robinson foto
Adolf Hitler foto

„Židé jsou nepochybně rasa, ale nejsou to lidé.“

—  Adolf Hitler nacistický diktátor, německý politik 1889 - 1945

Přisuzované

Hermann Göring foto

„Já rozhoduji, kdo je Žid a kdo ne.“

—  Hermann Göring německý nacistický politik 1893 - 1946

Originál: (de) Wer Jude ist, bestimme ich.
Zdroj: [Schwenger, Hannes, Der andere Göring, tagesspiegel.de, 2012-08-06, 2014-01-23, http://www.tagesspiegel.de/kultur/der-andere-goering/6964582.html]

Geršom Scholem foto

„Pro Židy byl Schiller reálnější než skuteční Němci.“

—  Geršom Scholem německo- izraelský filozof a historik 1897 - 1982

o židovské kultuře ve Vídni v 19. století a na počátku 20.
Zdroj: [Beller, Steven, 2003, Vienna and the Jews, 1867-1938: a cultural history, 151, 0-521-35180-4]

Související témata