Achad ha-Am citáty

Achad ha-Am foto

3   0

Achad ha-Am

Datum narození: 18. srpen 1856
Datum úmrtí: 2. leden 1927

Ašer Cvi Hirsch Ginsberg , známý pod svým hebrejským jménem a literárním pseudonymem Achad ha-Am byl židovský esejista a nejvýznamnější představitel duchovně-kulturního proudu sionismu.


„Nikoli Židé drží šabat, ale šabat drží Židy.“

„Založení vlastní vysoké školy (…) nás přivede k našemu cíli blíže než sto zemědělských osad.“

„Pak z toho centra duch judaismu dosáhne velmi daleko až ke všem komunitám v Diaspoře, vdechne jim život a zachová jejich jednotu; a když naše národní kultura v Palestině dosáhne této úrovně, můžeme si být jisti, že utvoří muže, kteří budou schopni v příhodnou chvíli založit Stát, který bude Židovským státem – a ne toliko státem Židů.“

Podobní autoři

Citát se vám libí,
sdílejte ho s přáteli na .