„Není třeba ani bohatství, ani důstojenství, aby byl člověk šťasten. Ukájení neprostších potřeb stačí tělu, pěkná četba baví mysl, přesné konání povinností plní radostí svědomí, láska k Bohu a lidem přivádí v duši klid a mír.“

—  Henri Lacordaire, Source: [Novák, Jan Václav, Vorovka, Karel, Kniha moudrosti, sborník aforismů a sentencí peadagogických, Bursík a Kohout, 1892, 18, česky]
Reklama

Podobné citáty

Laura Bushová foto
Reklama
Jean Dutourd foto
Jan Blahoslav Čapek foto
Erich Fromm foto
Charles de Gaulle foto
Ramón de Campoamor foto
Chuck Palahniuk foto
Rabíndranáth Thákur foto
 Xenofón foto
Sergej Davydov foto
Blaise Pascal foto

„Člověk je plný potřeb. Má rád jen ty, kdo je mohou všechny uspokojit.“

—  Blaise Pascal francouzský filozof, matematik, fyzik, spisovatel 1623 - 1662

Christoph Martin Wieland foto
Franz Grillparzer foto
Matěj Havelka foto

„Od konání svých povinností ani hrozbou ani mukou nedej se odvrátiti.“

—  Matěj Havelka český právník, politik a básník 1809 - 1892
Source: [Koráb, Julius, Zlatá zrnka, [1885], Plzeň, V. Steinhauser, 280]

Richard Baxter foto

„Člověk, který se chce zalíbit lidem, se nemůže mít opravdově k Bohu, neboť je služebníkem nepřátelů jeho služby; vítr lidských úst jej požene jako plevy od jakékoliv povinnosti a k jakémukoliv hříchu.“

—  Richard Baxter anglický puritánský církevní vůdce, básník 1615 - 1691
O hříchu a hříších, (en) A man-pleaser cannot be true to God, because he is a servant to the enemies of his service; the wind of a man's mouth will drive him about as the chaff, from any duty, and to any sin. Source: Ibid., s. 558.

„Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Etiam egestas wisi a erat. Morbi imperdiet, mauris ac auctor dictum.“