Immanuel Kant citáty

Immanuel Kant foto

70   3150

Immanuel Kant

Datum narození: 22. duben 1724
Datum úmrtí: 12. únor 1804

Immanuel Kant byl německý filosof, jeden z nejvýznamnějších evropských myslitelů a poslední z představitelů osvícenství. Jeho Kritikou čistého rozumu začíná nové pojetí filosofie, zejména v epistemologii a v etice. Kant významně ovlivnil pozdější romantické a idealistické filosofy 19. století a novější filosofii vůbec.


„Člověku, který si zlomil nohu, můžeme v jeho neštěstí pomoci tím, že ho přesvědčíme jak snadno si mohl zlámat vaz.“

„Muž je žárlivý, když miluje, žena také, aniž by milovala.“


„Nejméně se bojí smrti ti, jejichž život má největší cenu.“

„Lékaří si myslí, kdovíjak pomohli nemocnému, když dali chorobě vhodné jméno.“

„Láska je krásná jen pro toho, kdo ji bere vážně.“

„Sklon k pohodlnosti je pro člověka horší než všechny svízele života. Je proto důležité učit dítě již od mládí pracovat.“

„Všechno, co víme, pochází ze zkušenosti.“

„Být vyvracen není nebezpečné, být nepochopen ano...“


„Proti trampotám života dal Bůh člověku tři věci - naději, spánek a smích.“

„Nebýt dospělý je tak pohodlné.“

„I ta nejupřímnější žena skrývá na dně svého srdce nějaké tajemství.“

„To, že nemám něco dobrého, co bych býval mohl mít, mě zdaleka nebolí tolik jako to, že už nemám něco, co jsem měl.“


„Stálá je jedině nestálost.“

„Dvě věci naplňují mou mysl vždy novým rostoucím podivem a úctou; hvězdná obloha nade mnou a mravní zákon ve mně.“

„Čím více máme lásky, tím lehčeji projdeme světem.“

„Kdyby byli lidé schopni číst si navzájem myšlenky, vyhýbali by se jeden druhému.“

Podobní autoři

Citát se vám libí,
sdílejte ho s přáteli na .