Immanuel Kant citáty

Immanuel Kant foto

70   3100

Immanuel Kant

Datum narození: 22. duben 1724
Datum úmrtí: 12. únor 1804

Immanuel Kant byl německý filosof, jeden z nejvýznamnějších evropských myslitelů a poslední z představitelů osvícenství. Jeho Kritikou čistého rozumu začíná nové pojetí filosofie, zejména v epistemologii a v etice. Kant významně ovlivnil pozdější romantické a idealistické filosofy 19. století a novější filosofii vůbec.

Citáty Immanuel Kant


„Nejméně se bojí smrti ti, jejichž život má největší cenu.“

„Být vyvracen není nebezpečné, být nepochopen ano...“


„Proti trampotám života dal Bůh člověku tři věci - naději, spánek a smích.“

„I ta nejupřímnější žena skrývá na dně svého srdce nějaké tajemství.“

„Čím více máme lásky, tím lehčeji projdeme světem.“

„Nedospělost je neschopnost užívat svého rozumu bez cizího vedení.“

„Sklon k pohodlnosti je pro člověka horší než všechny svízele života. Je proto důležité učit dítě již od mládí pracovat.“

„Muž žárlí, když miluje, žena i když nemiluje.“


„Láska je krásná jen pro toho, kdo ji bere vážně.“

„Člověku, který si zlomil nohu, můžeme v jeho neštěstí pomoci tím, že ho přesvědčíme jak snadno si mohl zlámat vaz.“

„Morálně praktický rozum v nás - vyslovuje následující nesmlouvavé veto: Nesmí být žádná válka, ani mezi jednotlivci v přirozeném stavu, ani mezi jednotlivými státy, které ač v nich vnitřně vládne zákon, žijí dosud v podmínkách bezzákonnosti ve vnějších vzájemných vztazích, neboť válka není způsobem, jímž by kdokoli mohl prosadit svá práva.“

„Bible je mým nejvzácnějším pokladem, bez něhož by ze mne byl ubožák.“


„Muže je snadné prohlédnout, žena své tajemství nevyzradí.“

„Dvě věci naplňují mou mysl vždy novým rostoucím podivem a úctou; hvězdná obloha nade mnou a mravní zákon ve mně.“

„Se ženami je to jako s gramatikou, je mnoho více výjimek, než pravidel.“

„Odvaž se používat vlastní rozum!“

Zobrazeno 1-16 citátů z celkem 70 citátů
Citát se vám libí,
sdílejte ho s přáteli na .