Marcus Fabius Quintilianus citáty

Marcus Fabius Quintilianus foto

33   98

Marcus Fabius Quintilianus

Datum narození: 35 n. l.
Datum úmrtí: 96 n. l.

Marcus Fabius Quintilianus byl římský řečník a učitel rétoriky.


„Obdivování je daleko nejdůležitější částí studia.“

„Lépe ztratit přítele než vtip.“


„Nezáživný učitel je jako vyprahlá půda pro něžné rostliny.“

„Ne bezdůvodně Řekové tvrdili, že každý mluví tak, jak žije.“

„Hry chlapcům prospívají, neboť po hře věnují učení více síly a jejich pozornost je bystřejší.“

„Srdce a vnitřní zápal to je, co nás činí výmluvnými.“

„Prvním požadavkem výmluvnosti je jasnost.“

„Lidská mysl má být utvářena spíše důkladnou četbou než četbou mnohého.“


„Největším plodem studia a plným úspěchem práce je schop­nost improvizovat.“

„Vše, co se rodí, umírá. – Deficit omne, quod nascitur.“

„Dobré se snadno mění v horší.“

„Je zřejmé, že sama příroda dala nám hudbu jako dar, abychom lépe snášeli strasti.“


„Veškeré učení se opírá především o paměť, učíme se zbytečně, jestliže nám vymizí z paměti, co se naučíme. Někteří lidé věřili, že je darem přírody a ničím jiným, avšak ona se zvětšuje pěstováním, tak jako všechno ostatní. Můžeme dokonce říci, že se nic tak nezvětšuje, věnuje-li se tomu péče, a nic tak nehyne, je-li to zanedbáváno, jako paměť.“

„Ti, kdo se chtějí zdát hloupým vzdělaní, jsou vzdělanými považováni za hloupé.“

„Nic není sladší než pomsta.“

„Spíše ztratit přítele než vtip.“

Podobní autoři

Citát se vám libí,
sdílejte ho s přáteli na .