„Zdraví občanstva je v první řadě podkladem každé hospodářské prosperity a tudíž i placení daní. Na veškerá vydání zemská nutno proto pohlížet jako na velmi účelné investice směřující k zvýšení příjmu občanstva, a tím zvýšení jeho berní poplatnosti.“

Zdroj: Baťa, Tomáš: Úvahy a projevy. Zlín: Univerzita Tomáše Bati: Krajský úřad, 2002, ISBN 80-7318-103-7 (brož.)

Převzato z Wikiquote. Poslední aktualizace 21. května 2020. Historie

Podobné citáty

Tomáš Baťa foto
Robert Francis Kennedy foto
Josef II. foto
Ron Paul foto

„Nerozumím tomu. Jestliže dluh je tím problémem, a já souhlasím, že je, proč má být zvýšení dluhu o 2,4 biliónu dolarů řešením?“

—  Ron Paul americký politik a lékař 1935

v srpnu 2011
Zdroj: [Cvrček, Miroslav, Amerika dojí svět, Reflex, 2011, 32, 17]

Benjamin Franklin foto

„Na tomto světě není nic jistého mimo smrt a placení daní.“

—  Benjamin Franklin americký autor, politický teoretik, politik, poštmistr, vědec, vynálezce, občanský aktivista, státník a diplomat 1706 - 1790

John Lennon foto
Thomas Hardy foto
Wilhelm Weitling foto
Carl Gustav Jung foto
Andrej Babiš foto

„Podle mě nemá zvýšení (platů) o jedno procento vůbec smysl. To je směšné. Já bych nic nezvyšoval. Když jdou lidi do politiky, tak to mají brát jako službu národu a zemi a měli by být zajištěni. Potom by nemuseli brát vůbec nic a nemuseli by ani krást.“

—  Andrej Babiš český podnikatel a politik 1954

Zdroj: [Naďa, Adamičková, Marie, Königová, Politici dostanou přidáno. Budou ale zklamaní, Novinky.cz, 2014-05-03, 2014-05-03, http://www.novinky.cz/domaci/335227-politici-dostanou-pridano-budou-ale-zklamani.html]

Václav Klaus foto
Chammurapi foto

„Nic nesnižuje úroveň konverzace tolik, jako zvýšený hlas.“

—  Stanley H. Horowitz

Daniel Weis: Everlasting Wisdom, Paragon Publishing, Rothersthorpe, 2010, ISBN 978-1-907611-48-3, přeložil Zdeněk Vrbík

Albert Einstein foto
Elmar Altvater foto

„Existuje příliš mnoho lidí, kteří tržního mechanismu využívají pro zvýšení svých zisků, částečně poloprávní cestou. Na trh zapomeňte. Přeměňovat soukromé neřesti na veřejné ctnosti – jak se to v 17. století optimisticky nazývalo, není zrovna nejšikovnější myšlenka.“

—  Elmar Altvater německý marxistický akademik 1938 - 2018

Originál: (de) Es gibt zu viele Menschen, die den Marktmechanismus nutzen, um ihren Profit zu steigern, zum Teil mit halb legalen Mitteln. Vergessen Sie den Markt. Er ist nicht die listige Idee, durch deren Anwendung sich – wie es im 17. Jahrhundert optimistisch hieß – private Laster in öffentliche Tugenden wandeln.
Zdroj: [Lüthová, Nina, Elmar Altvater: Kapitalismus lze odnaučit, literarky.cz, 2012-02-04, 2012-02-07, http://www.literarky.cz/rozhovory/7552-elmar-altvater-kapitalismu-lze-odnauit]
Zdroj: ["Man kann sich Kapitalismus abgewöhnen", zeit.de, 2011, 2012-01-20, http://www.zeit.de/wirtschaft/2011-11/interview-altvater-kapitalismus/seite-2]

Robert Fico foto

„Zvýšení minimální mzdy, zastropování důchodového věku, příplatky za práci o víkendu a v noci, obědy zdarma ... jsou opatření, která jsou součástí sociálních vymožeností pracujících na Západě a dnes se staly součástí našich sociálních práv.“

—  Robert Fico slovenský ministr spravedlnosti Slovenska, člen Národní rady Slovenské republiky a premiér Slovenska 1964

Zdroj: https://www.facebook.com/robertficosk/posts/1103281043189250?__xts__%5B0%5D=68.ARDfDYUxJFyLsGyCCOJLPaT3PfLECSKl_qxG9faWT0XPZmfJuNueM68vI5EzgYLDig0CiXraScfFH4HPBVZKd39K156FkdFiMXDRWdz-EXJ0k6Rdo06fjTCIVv1RtVY0d0Ca9QeAL0VuX-fFzhHIsh9ZlfHFc3SS21zzzyvLsCb_lEF5StiKGD5iQevXLJ7VqW4aijfaIrLRx4a5alVfKd9TgN-Jq_exu8Erlf2HlcfburZ0VlLWrc4h9bYeOmd3UnfcnicC0Z6PzzZttXNH2PQ7O76zqufoSVJa81EP1pyDrGF9otvaXk7arxnOhjPWYGc4BdCMgUhVMDDeI8CRx-mWRQ&__tn__=-R

Související témata