Robert Francis Kennedy citáty

Robert Francis Kennedy foto

12   3

Robert Francis Kennedy

Datum narození: 20. listopad 1925
Datum úmrtí: 6. červen 1968
Další jména: Роберт Кеннеди

Robert Francis „Bobby“ Kennedy, známý také jako „RFK“, , byl americký politik, jeden ze dvou mladších bratrů prezidenta USA Johna F. Kennedyho, který jej jmenoval do své vlády jako ministra spravedlnosti. Robert F. Kennedy úzce se svým bratrem spolupracoval během invaze v Zátoce sviní a Karibské krize. V roce 1964, rok po smrti svého bratra, byl Robert F. Kennedy zvolen do Senátu za stát New York a o čtyři roky později kandidoval na prezidenta. Byl zavražděn 5. června 1968, krátce poté, co na demokratických primárkách, které se konaly v hotelu Ambassador v Los Angeles, přednesl svůj projev.


„Pokrok je krásné slovo, ale jeho hnací silou je změna a každá změna má své nepřátele.“

„Každá společnost má takové zločince, jaké si zasloužila a takové soudnictví, jaké si vytvořila.“


„K organizaci naší společnosti nepotřebujeme pěsti, nýbrž mozky. Nepotřebujeme žádný tělesný výkon siláka, nýbrž potřebujeme ty nejlepší hlavy.“

„Celý náš vládní program nebazíruje na službě 'pro' lidi, nýbrž na práci 's' lidmi.“

„V každé zemi a v každé době existují lidé, kteří se snaží překážet dějinému pokroku. Obávají se budoucnosti, nedůvěřují současnosti a přejí si jistotu, tak jako pohodlí minulé doby, které ve skutečnosti nebyli a existují pouze v jejich představách.“

„Každý šestý občan USA potřebuje pomoc a povinností nás pěti je, mu pomoci.“

„To, co je na extremistech zavrženíhodné není ani tak jejich extremismus, jako intolerance a bezohlednost vůči ostatním.“

„Čím těžší je získávat důkazy, tím důležitější je mít spolehlivé informátory.“


„Dnes, kdy socialismus a plánované hospodářství na všech koncích selhávají, je tím naléhavější pro Američany, aby věnovali pozornost těm institucím, které Americe zajišťují pružnou, dynamickou a konkurence schopnou společnost.“

„Extrémista zklamán neúspěchem, zatracuje motivace, morální názory a patriotismus oněch, kteří ho odmítají. Ať se angažuje politicky a nebo nábožensky, vždy kolem sebe rozsévá samoúčelné fráze a bezdůvodný strach.“

„Každé zvýšení tolerance slouží posílení a rozšíření demokracie. Každé prohloubení tolerance, automaticky rozšiřuje demokracii.“

„Náš americký způsob života, dává každému šanci se uplatnit. Jde pouze o to uchopit jí oběma rukama a co nejlépe jí využít.“


„Only those who dare to fail greatly can ever achieve greatly.“

„Few will have the greatness to bend history itself, but each of us can work to change a small portion of events. It is from numberless diverse acts of courage and belief that human history is shaped. Each time a man stands up for an ideal, or acts to improve the lot of others, or strikes out against injustice, he sends forth a tiny ripple of hope, and crossing each other from a million different centers of energy and daring those ripples build a current which can sweep down the mightiest walls of oppression and resistance.“

„The purpose of life is to contribute in some way to making things better.“

„There are those that look at things the way they are, and ask why? I dream of things that never were, and ask why not?“ Robert Kennedy in His Own Words: The Unpublished Recollections of the Kennedy Years

Podobní autoři

Citát se vám libí,
sdílejte ho s přáteli na .