„Počítač je jako starozákonný bůh - s mnoha přikázáními a bez slitování.“

Originál: (en) Computer is like Old Testament god with a lot of rules and no mercy.
Zdroj: [Campbell, Joseph, Moyers, Bill D., 1988, The power of myth, Doubleday, angličtina]

Převzato z Wikiquote. Poslední aktualizace 5. května 2021. Historie
Joseph Campbell foto
Joseph Campbell17
americký mytolog, spisovatel a přednášející 1904 - 1987

Podobné citáty

George Patton foto
Aurelius Augustinus foto
Julianus foto

„Pokud jde o přikázání "Nebudeš míti bohů jiných přede mnou", na to jistě dodává hroznou urážku na cti na boha. "Nebo já jsem bůh žárlivě milující" říká, a na jiném místě znovu, "Neboť bůh náš jest oheň spalující."“

—  Julianus římský císař, filozof a spisovatel 331 - 363

Nicméně je-li člověk žárlivý a závistivý, je podle vás provinilcem, kdežto je-li bůh nazýván žárlivým, shledáváte to za božskou kvalitu? A přec jak lze smysluplně hovořit o bohu tak lživě v tak zřejmé věci? Protože je-li vskutku tak žárlivý, tak všichni ostatní bohové jsou uctíváni proti jeho vůli, a všechny ostatní národy je uctívají proti jeho vůli. Jak je tedy možné, že jim v tom nijak nebrání, když je tak žárlivý, že si nepřeje aby jiní bohové byli uctívání, jen on sám? Je to snad proto, že není v jeho moci tomu zabránit, nebo je to snad proto, že tomu od začátku tomu bránit ani nechtěl? To první, ve smyslu že nemůže, je bezbožné říci, to druhé je pak v souladu s tím, co sami činíme. Ponechme stranou tento nesmysl a nesoustřeďme na sebe takové rouhání.
Protože pakliže je vůlí boha, aby nebyli jiní uctíváni, proč vy uctíváte tohoto jeho nelegitimního syna, kterého on sám neuznal ani neprohlásil za svého? Nicméně vy, ačkoliv nevím proč, jste mu podstrčili podvrženého syna.
Zdroj: Against the Galileans: remains of the 3 books, excerpted from Cyril of Alexandria, Contra Julianum http://www.tertullian.org/fathers/julian_apostate_galileans_1_text.htm. Transl. C.W. King, 1888.

Mick Mars foto
Jaggi Vasudev foto

„Opravdové slitování není o tom něco dát, nebo vzít. Opravdové slitování je pouze dělat to, co je třeba.“

—  Jaggi Vasudev 1957

Dílo, Pebbles of Wisdom (Oblázky moudrosti)

Maxmilián Kolbe foto

„Mohli bychom se dnes zeptat: „Panno Maria, jsi stále Boží Matkou?“ Titul matky se nemění. Navěky ti Bůh bude říkat: „Moje Matko.“ Tento vztah přetrvá se všemi důsledky. Dárce čtvrtého přikázání Tě bude uctívat navěky, navždy…“

—  Maxmilián Kolbe polský františkánský mnich 1894 - 1941

Zdroj: http://www.fatym.com/view.php?nazevclanku=rekli-svati-a-to-plati-aneb-citaty-blahoslavenych-a-svatych-ii-dil&cisloclanku=2011090151

Mahátma Gándhí foto
François de La  Rochefoucauld foto
Tomáš Garrigue Masaryk foto
Hermann Hesse foto

„Zákon lásky je spíše než přikázáním výzvou ke štěstí.“

—  Hermann Hesse německý spisovatel, nositel Nobelovy ceny za literaturu a také malíř 1877 - 1962

Bahá'u'lláh foto
Matthew Henry foto

„Ač nás Kristus vysvobodil z prokletí zákona, nevysvobodil nás z jeho přikázání.“

—  Matthew Henry teolog z Walesu 1662 - 1714

Originál: (en) Though Christ has redeemed us from the curse of the law, yet not from the command of it.
Zdroj: [Henry, Matthew, Commentary to the Whole Bible: Exodus, Chapter XXXIV., http://www.ccel.org/ccel/henry/mhc1.Ex.xxxv.html, 6.9.2006, 1.2.2015, Christian Classic Ethereal Library, angličtina]

Aurelius Augustinus foto
Billy Graham foto
Richard Francis Burton foto

Související témata