Mahátma Gándhí citáty

Mahátma Gándhí foto

72   3434

Mahátma Gándhí

Datum narození: 2. říjen 1869
Datum úmrtí: 30. leden 1948
Další jména: Móhandás Karamčand Gándhí

Mahátma Gándhí, celým jménem Móhandás Karamčand Gándhí, byl jeden z největších politických a duchovních vůdců Indie a indického hnutí za nezávislost. Prosazoval filosofii aktivního, ale nenásilného odporu satjágraha, založeného na jogínském principu ahimsá, který nakonec dovedl Indii k vyhlášení nezávislosti 15. srpna 1947. Gándhí je znám ve světě pod přízviskem mahátma, „Velký duch“, který mu dal indický básník Rabíndranáth Thákur a v Indii také pod přízviskem bápú, „otec“. V Indii mu byl formálně udělen titul „Otec národa“ a 2. říjen, den jeho narozenin, je každoročně vzpomínán jako Gándhí džajanti. 15. května 2007 přijala Organizace spojených národů rezoluci, která prohlašuje 2. říjen za „Světový den nenásilí“.


„Nejdřív tě budou ignorovat. Pak se ti budou smát. Pak proti tobě budou bojovat. Potom zvítězíš.“

„Bez činu zůstává i nejkrásnější myšlenka bezcennou.“


„Když se vytratila veškerá naděje, když nikdo nepřichází na pomoc a krásy života vyprchaly, zjišťuji, že pomoc přece přichází, i když nevím jak a odkud.“

„Žij, jako bys měl zítra zemřít. Uč se, jako bys měl navždy žít.“

„Zbabělec není schopen projevovat lásku; ta je přednostním právem hrdinů.“

„Oko za oko a svět bude slepý.“

„Mlčení je někdy výmluvnější než mluvení.“

„Láska je to, co je na světě nejsilnější, přesto si nedokážeme představit nic pokornějšího.“


„Nespolupracovat se zlem je naší povinností stejně tak jako spolupracovat s dobrem.“

„Udělat věc, které se bojíme, je první krok k úspěchu.“

„Lidé ze Západu si obvykle myslí, že štěstí spočívá jen v hmotném blahobytu a ekonomické prosperitě.“

„Pravá láska je ta, v níž máme větší radost z druhého než ze sebe.“


„Láska nikdy nepotřebuje, nýbrž dává. Vždy strádá, nikdy neprotestuje, nikdy se za sebe nemstí.“

„Podle mého mínění není jehněčí život o nic méně drahocenný než život lidského tvora. Člověk by si neměl brát jehněčí život v zájmu lidského těla. Měl by naopak bránit tyto bezmocné tvory, čímž by i chránil člověka od lidské ukrutnosti.“

„Čím bezbrannější je živá bytost, tím větší nárok má na lidskou ochranu před lidskou krutostí.“

„Dobrý člověk se bude bránit zlému systému celou svou duší...“

Podobní autoři

Citát se vám libí,
sdílejte ho s přáteli na .