Mahátma Gándhí citáty

Mahátma Gándhí foto

72   3371

Mahátma Gándhí

Datum narození: 2. říjen 1869
Datum úmrtí: 30. leden 1948
Další jména: Móhandás Karamčand Gándhí

Mahátma Gándhí, celým jménem Móhandás Karamčand Gándhí, byl jeden z největších politických a duchovních vůdců Indie a indického hnutí za nezávislost. Prosazoval filosofii aktivního, ale nenásilného odporu satjágraha, založeného na jogínském principu ahimsá, který nakonec dovedl Indii k vyhlášení nezávislosti 15. srpna 1947. Gándhí je znám ve světě pod přízviskem mahátma, „Velký duch“, který mu dal indický básník Rabíndranáth Thákur a v Indii také pod přízviskem bápú, „otec“. V Indii mu byl formálně udělen titul „Otec národa“ a 2. říjen, den jeho narozenin, je každoročně vzpomínán jako Gándhí džajanti. 15. května 2007 přijala Organizace spojených národů rezoluci, která prohlašuje 2. říjen za „Světový den nenásilí“.

Citáty Mahátma Gándhí


„Lidé ze Západu si obvykle myslí, že štěstí spočívá jen v hmotném blahobytu a ekonomické prosperitě.“

„Když se vytratila veškerá naděje, když nikdo nepřichází na pomoc a krásy života vyprchaly, zjišťuji, že pomoc přece přichází, i když nevím jak a odkud.“


„Pravá láska je ta, v níž máme větší radost z druhého než ze sebe.“

„Láska je to, co je na světě nejsilnější, přesto si nedokážeme představit nic pokornějšího.“

„Oko za oko a svět bude slepý.“

„Udělat věc, které se bojíme, je první krok k úspěchu.“

„Nejdřív tě budou ignorovat. Pak se ti budou smát. Pak proti tobě budou bojovat. Potom zvítězíš.“

„Zbabělec není schopen projevovat lásku; ta je přednostním právem hrdinů.“


„Mlčení je někdy výmluvnější než mluvení.“

„Nejdříve Vás ignorují, pak se Vám smějí, pak s Vámi bojují a pak vyhrajete.“

„Nespolupracovat se zlem je naší povinností stejně tak jako spolupracovat s dobrem.“

„Nejdříve vás ignorují, pak se vám smějí, pak s vámi bojují a pak vyhrajete.“


„Všichni bychom měli nalézat štěstí ve spravedlnosti a pravdě, bez ohledu na utrpení a ztráty, s nimiž se na tomto světě můžeme setkat.“

„Nemohou vám vzít sebeúctu, pokud se jí nevzdáte.“

„Vždy tu byli tyrani a vrazi, a někdy se zdáli být nepřemožitelní, ale nakonec musí vždy padnout. Pamatuj na to. Vždy.“

„Ctnostný člověk nežije ctnostně proto, že z toho má užitek, ale proto, že je to zákonem a životadárnou mízou jeho bytí.“

Podobní autoři

Citát se vám libí,
sdílejte ho s přáteli na .