„Já jenom kráčím po cestách, které mají srdce. Po kterékoliv cestě, která má srdce. Po nich putuji a jediné, co mě zajímá je, abych je prošel sám až na konec. A jak tak jdu,tak bez dechu jenom zírám a zírám. Don Juan Matus“

— Carlos Castaneda

Témata
dech, cesta, srdce
Carlos Castaneda foto
Carlos Castaneda11
peruánský americký autor 1925 - 1998
Reklama

Podobné citáty

Laurell K. Hamilton foto
Citát „Srdce vždy kráčí po cestě, z níž nás rozum zrazuje.“
Henri Bergson foto
Reklama
Gilbert Keith Chesterton foto
Jan Werich foto
Robert Sabatier foto
Friedrich Nietzsche foto
 Mohamed foto
Rudolf Křesťan foto

„Někdo musí vyzkoušet, kudy cesta nevede.“

— Rudolf Křesťan český moderátor, novinář a spisovatel 1943

Reklama
Fráňa Šrámek foto

„Ať cesty nikam nevedou,
tys po nich šel a šel jsi rád.“

— Fráňa Šrámek československý anarchista, básník, dramatik a romanopisec 1877 - 1952

Mijamoto Musaši foto

„Nikdy nelituj toho, že ses zúčastnil nějaké cesty.“

— Mijamoto Musaši japonský bojový výtvarník, spisovatel, výtvarník 1585 - 1645

ľudovít Velislav Štúr foto

„Naspäť cesta nemožná, napred sa ísť musí.“

— ľudovít Velislav Štúr slovenský básník, filozof, lingvista, publicista, politik a spisovatel 1815 - 1856

Reklama
Syd Barrett foto
Viktor Frankl foto

„I z kamení, které ti někdo nahrnul do cesty, můžeš postavit katedrálu.“

— Viktor Frankl rakouský horolezec, neurolog, psychiatr a vysokoškolský pedagog 1905 - 1997

Bill Gates foto
Karl Jaspers foto
Další