„Pán již neříká: ‘Buď budeš myslet stejně jako já, nebo zemřeš.’ Říká však: ‘Máš svobodu nemyslet stejně jako já – můžeš si ponechat svůj život, majetek a vše co máš. Ale od dnešního dne jsi mezi námi cizincem… Když se přiblížíš ke svým bližním, budou se ti vyhýbat jako nečisté bytosti… Jdi v pokoji. Ponechal jsem ti tvůj život, ale je to život horší než smrt’.“

O tyranii veřejného mínění
Zdroj: [Henrie, Mark, Alexis de Tocqueville a úskalí demokracie, http://www.obcinst.cz/alexis-de-tocqueville-a-uskali-demokracie/, 1995-12-1, 2014-12-23, Občanský institut, Praha]

Převzato z Wikiquote. Poslední aktualizace 29. ledna 2021. Historie
Alexis De Tocqueville foto
Alexis De Tocqueville7
francouzský politický myslitel a historik 1805 - 1859

Podobné citáty

Winston Churchill foto
Ashley Purdy foto
Mooji foto
Hermes Trismegistos foto
Oscar Wilde foto
Maya Angelou foto
Aurelius Augustinus foto
Michael Jackson foto
Dušan Radovič foto

Související témata