Winston Churchill citáty

Winston Churchill foto

80   2910

Winston Churchill

Datum narození: 30. listopad 1874
Datum úmrtí: 24. leden 1965
Další jména: Sir Winston Churchill

Sir Winston Leonard Spencer-Churchill byl britský politik, premiér Spojeného království v letech 1940–1945 a 1951–1955. Také spisovatel , historik, žurnalista, voják a zákonodárce. Je považován za jednoho z nejvýznamnějších státníků 20. století.

Churchillovo celé jméno znělo Winston Leonardo Spencer-Churchill, ale po vzoru svého otce lorda Randolph Churchilla ve veřejném životě užíval jen příjmení Churchill. Jeho knihy vycházejí pod jménem Winston S. Churchill nebo Winston Spencer Churchill, protože pod jménem Winston Churchill publikoval již jiný autor.


„Jen děti, blázni a velmi staří lidé si mohou dovolit mluvit vždy pravdu.“

„Pes k člověku vzhlíží, kočka ho přehlíží a prase ho považuje za rovnocenného partnera.“


„Nikdy neustupujte, nikdy, nikdy, nikdy, nikdy, v maličkostech ani velkých věcech, o kus ani o kousek, ledaže byste ustoupili cti a dobrému mravu. Nikdy neustupujte před nátlakem, nikdy se nepoddejte zdánlivě zdrcující převaze nepřítele.“

„Věřím pouze těm statistikám, které jsem sám zfalšoval.“

„Nejlepší argument proti demokracii je pětiminutový rozhovor s průměrným voličem.“

„Kapitalismu je vlastní jedna vada: nerovnoměrné rozdělení bohatství. Socialismu je vlastní naproti tomu jedna ctnost: rovnoměrné rozdělení bídy.“

„Británie a Francie měly na vybranou mezi válkou a hanbou. Zvolily hanbu. Budou mít válku.“ Churchill k Chamberlainovi v House of Commons po podpisu Mnichovské dohody, 1938

„Fašisté budoucnosti budou sami sebe nazývat antifašisty.“


„Kardinální tragédií byl úplný rozpad rakousko-uherské monarchie, rozbité na základě Saintgermainské a Trianonské smlouvy. Toto přežívající vtělení Svaté říše římské umožňovalo po staletí společný život, přinášející výhody obchodu i bezpečnosti, celé řadě národů, z nichž ani jediný neměl ve své době sílu ani vitalitu čelit sám o sobě tlaku znovuoživeného Německa a Ruska. “

„Nemohu nabídnout nic než krev, dřinu, slzy a pot. Čekají nás nejtěžší zkoušky. Máme před sebou mnoho, mnoho dlouhých měsíců bojů a utrpení. Tážete se, jaká je naše politika? Řeknu: Vésti válku na moři, na souši a ve vzduchu s celou mocí a ze všech sil, které nám Bůh může dát. Vésti válku proti obludné tyranii, která nebyla nikdy překonána v ponurém, žalostném seznamu lidských vin.“

„Nevzdělaní lidé čtou rádi sbírky citátů.“

„Psi k nám oddaně vzhlížejí, kočky se na nás dívají svrchu, ale prasata na nás pohlížejí jako na sobě rovné.“


„Čtu v poslední době tak strašné věci o kouření, že jsem se tedy rozhodl přestat číst.“

„Chcete na světě vyniknout? Musíte pracovat, zatímco ostatní se baví.“

„Můj denní režim: do 11,00 úřadování v posteli, po obědě hodina spánku, celý den alkohol a doutníky. Tak jsem porazit Hitlera!“ válet se v posteli = dělat Winstona Churchila

„Pesimista vidí obtíž při každé příležitosti. Optimista vidí příležitost při každé obtíži.“

Podobní autoři

Citát se vám libí,
sdílejte ho s přáteli na .