„Si comprehendis, non est Deus. – Když chápeš, není Bůh.“

—  Aurelius Augustinus, Přisuzované, Si comprehendis, non est Deus. Source: Výklad výroku: Když si myslíš, že chápeš, není Bůh, není už pro něj místo. Source: Cituje Benedikt XVI. v encyklice Deus caritas est, 38. Ref: cs.wikiquote.org - Augustinus / Výroky / Přisuzované / Různé
Témata
nona, bůh
Aurelius Augustinus foto
Aurelius Augustinus65
raně křesťanský teolog a filozof 354 - 430
Reklama

Podobné citáty

Václav Dušek foto

„Opravář: persona non gratis.“

—  Václav Dušek český dramatik, překladatel, romanopisec a scénárista 1944

Reklama
Stanisław Jerzy Lec foto

„Člověk - persona non grata.“

—  Stanisław Jerzy Lec polský spisovatel 1909 - 1966

Radovan Lukavský foto
Quintus Horatius Flaccus foto
Seneca foto
Seneca foto
Aurelius Augustinus foto
Quintus Horatius Flaccus foto
Jan Hus foto

„Nechvataj non intelligentibus dávati. (na konci Viklefova traktátu "De materia et forma")“

—  Jan Hus český římskokatolický kněz, reformátor a kazatel 1369 - 1415
Source: Pospíšil, Václav Ctirad: Husovská dilemata. Kostelní Vydří 2015, s. 171

Jan Křesadlo foto

„NON DICI SED ESSE – Nebýt řečeným, avšak bytostně jsoucím. Výzva, nad povrchní nadřadit podstatné. Podstatná to výzva.“

—  Jan Křesadlo český básník, hudební skladatel, malíř, matematik, překladatel, romanopisec a spisovatel 1926 - 1995

Pinchas Lapide foto

„Neexistuje novozákonní Bůh lásky a starozákonní Bůh pomsty.“

—  Pinchas Lapide izraelský akademik a diplomat 1922 - 1997
Source: [Pinchas Lapide, teologicketexty.cz, 2015-06-04, http://www.teologicketexty.cz/_scan/1998/02/068.jpg]

Citát „Bůh je mrtev! Bůh zůstane mrtev! A my jsme ho zabili!“
Friedrich Nietzsche foto
Michal Viewegh foto

„Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Etiam egestas wisi a erat. Morbi imperdiet, mauris ac auctor dictum.“