„Já jsem ta cesta, pravda i život. Nikdo nepřichází k Otci než skrze mne.“

—  Ježíš Kristus, kniha Bible

Bible, Jan 14, 6

Převzato z Wikiquote. Upravil Martin Svoboda. Poslední aktualizace 19. listopadu 2021. Historie
Ježíš Kristus foto
Ježíš Kristus28
ústřední postava křesťanství -7 - 30 př. n. l.

Podobné citáty

Billy Graham foto
Richard Baxter foto

„Když Kristus přichází se znovuzrozující, spásnou milostí, nikoho nenachází v klidu v sedě, ale všechny ve chvátání do věčné záhuby a v pospíchání do pekla, dokud je prvé skrze obvinění nepřivede k zastavení se a pak skrze obrácení neobrátí nejdřív jejich srdce a pak jejich životy upřímně k sobě samému.“

—  Richard Baxter anglický puritánský církevní vůdce, básník 1615 - 1691

Originál: (en) When Christ comes with regenerating, saving grace, he finds no man sitting sitll, but all posting to eternal ruin, and making haste towards hell; till, by conviction, he first brings them to a stand, and by conversion, turn first their hearts and then their lives sincerely to himself.
Zdroj: Ibid., s. 37-38.

Citát „Když se vytratila veškerá naděje, když nikdo nepřichází na pomoc a krásy života vyprchaly, zjišťuji, že pomoc přece přichází, i když nevím jak a odkud.“
Mahátma Gándhí foto
Ježíš Kristus foto

„Jen skrze bolest vede cesta ke zdokonalení.“

—  Petra Lukačovičová

Trny v očích

Martin Luther foto

„Z práce ještě nikdo neumřel, ale lidé přicházejí o tělo i o život z prázdnoty a zahálky; neboť člověk se narodil kvůli tomu, aby pracoval, tak jako pták kvůli tomu, aby létal.“

—  Martin Luther německý mnich, kněz a profesor teologie, klíčová postava protestantské reformace 1483 - 1546

Zdroj: Weimarer Ausgabe (WA) 17 I, 23,38-40

Friedrich Schiller foto
John Ruskin foto

„Mluvit pravdu, to je jako dobře psát - přichází to praxí.“

—  John Ruskin anglický spisovatel a umělecký kritik 1819 - 1900

Matka Tereza foto

„Kdykoli vidím 1111, vím, že něco skvělé přichází mou cestou.“

—  Ralph Smart psycholog a spisovatel

Zdroj: Facebook

Pythagoras foto
Solón foto
Marina Ivanovna Cvetajev foto
Ian Hamilton foto

„Pravda přichází v den bitvy nahá. Až potom si obleče malou slušivou uniformu.“

—  Ian Hamilton britský armádní generál 1853 - 1947

Zdroj: [Whiting, Charles, 1995, Ardeny - poslední útok, Mustang, Plzeň, 1., 33, 80-7191-050-3]

Sándor Petöfi foto

„Bemovi dlužím více než otci. Otec mi dal život, a Bém slávu.“

—  Sándor Petöfi maďarský básník 1823 - 1849

Originál: (pl) Bemowi zawdzięczam więcej niż ojcu. Ojciec dał mi życie, a Bem honor.
Zdroj: [Józef Bem – człowiek ze spiżu, polskieradio.pl, 2014-07-31, 2014-08-05, http://www.polskieradio.pl/39/247/Artykul/1190366,Jozef-Bem-–-czlowiek-ze-spizu]

„Každý chce být dítětem štěstěny. Nikdo otcem.“

—  Tomáš Janovic slovenský básník, dramatik, spisovatel a textař 1937

Související témata