„Přisoudili jsme historii úlohu posuzovat minulost a učit přítomnost, aby se budoucnost stala užitečnou. Já sám si nekladu tak vysoké cíle. Snažím se jen ukázat, jak se události skutečně staly.“

Zdroj: [Le Goff, Jacques, 2007, Paměť a dějiny, Argo, 168, 978-80-7203-862-6]

Převzato z Wikiquote. Poslední aktualizace 3. června 2021. Historie
Leopold von Ranke foto
Leopold von Ranke2
německý historik a zakladatel novodobé historie u zdroje 1795 - 1886

Podobné citáty

Ann-Marie MacDonald foto
Jeffery Deaver foto
Jan Amos Komenský foto
Friedrich August von Hayek foto
Eva Holubová foto
James Joyce foto
George Orwell foto
Ann-Marie MacDonald foto

Související témata