„I kdyby za každého amerického vojáka padlo deset našich, stejně vyhrajeme…“

Varianta: I kdyby za každého amerického vojáka padlo deset našich, stejně vyhrajeme…

Převzato z Wikiquote. Poslední aktualizace 25. května 2021. Historie
Témata
padla, voják
Mao Ce-tung foto
Mao Ce-tung13
předseda Komunistické strany Číny 1893 - 1976

Podobné citáty

Adolf Hitler foto
František Vladislav Hek foto
Tommy Robinson foto
Fernando Filoni foto
Marcus Aurelius foto
Malcolm Muggeridge foto
Napoleon Bonaparte foto

„Naše největší sláva nespočívá v tom, že nikdy nepadneme, ale v tom, že po každém pádu znovu vstaneme.“

—  Napoleon Bonaparte francouzský panovník, vojenský a politický vůdce 1769 - 1821

Zdroj: Srovnejte s Blaise Pascal: Naše sláva není v tom, že nikdy nepadneme, nýbrž v tom, že vždycky povstaneme.
(Některé internetové zdroje uvádějí jako autora též Konfucia nebo Steinbecka)

Jicchak Rabin foto
Fridrich II. Veliký foto

„Kdyby mí vojáci začali přemýšlet, nezůstal by u vojska ani jediný.“

—  Fridrich II. Veliký král pruský 1712 - 1786

Varianta: Kdyby moji vojáci začali přemýšlet, nezůstal by v armádě ani jeden z nich.

Valeriu Butulescu foto
Citát „Náš největší úspěch není v tom, že nepadneme, ale v tom, že vždy vstaneme, kdykoli padneme.“
Konfucius foto

„Náš největší úspěch není v tom, že nepadneme, ale v tom, že vždy vstaneme, kdykoli padneme.“

—  Konfucius čínský učitel, editor, politik a filozof -551 - -479 př. n. l.

Varianta: Náš největší úspěch nespočívá v tom, že nikdy nepadneme, ale v tom, že vždy se zase pozvedneme, kdykoliv padneme.

„Spravedlivý vstane, i kdyby sedmkrát padl.“

— Bible

Bible, Starý zákon, Přísloví 24, 16 (Bible21)

„Pokud je Berkeley to, co se v 60. letech přihodilo americkým univerzitám, a Andy Warhol to, co se přihodilo výtvarnému umění, pak Portnoyův komplex je to, co se přihodilo židovské americké literatuře – padla veškerá (a zejména sexuální) tabu.“

—  Joseph Epstein francouzský opoziční vůdce 1937 - 1944

o knize Philipa Rotha
Zdroj: [Ulmanová, Hana, Roth, Philip: Portnoyův komplex, iliteratura.cz, 2004-03-12, 2011-02-14, http://www.iliteratura.cz/Clanek/15423/roth-philip-portnoyuv-komplex]

Wojciech Ziembiński foto

„Pro nás, vojáky druhé republiky, boj za nezávislost začal 1. a 17. září 1939. Naším úkolem bylo provést rozkazy obsažené ve stanovách vojáků bývalé republiky: nebudete mít klid, dokud vaše země nebude svobodná.“

—  Wojciech Ziembiński 1925 - 2001

Originál: (pl) Dla nas, żołnierzy II Rzeczpospolitej, walka o niepodległość zaczęła się 1. i 17. września 1939. Naszym obowiązkiem było wykonać ten imperatyw zawarty w przykazaniach żołnierzy dawnej Rzeczpospolitej: nie spoczniesz, dopóki kraj twój wolny nie będzie.
Zdroj: [Wojciech Ziembiński - stróż pamięci ofiar Wschodu, polskieradio.pl, 2015-03-22, 2016-09-28, http://www.polskieradio.pl/39/156/Artykul/1403338,Wojciech-Ziembinski-stroz-pamieci-ofiar-Wschodu]

Charles de Gaulle foto

„Jakožto Francouz a voják jsem zdrcen hanbou z kapitulace bez boje, jíž se naše země právě dopustila (po podepsání Mnichovské dohody v roce 1938.“

—  Charles de Gaulle francouzský generál a politik 1890 - 1970

Zdroj: Marc Ferro - Sedm mužů ve válce (Levné knihy, a. s., 2009, ISBN 978-80-7309-682-3)

Ambrose Bierce foto
Scholastique Mukasonga foto

Související témata