„Určitě jsem vzhlížel k Johnovi. Všichni jsme vzhlíželi k Johnovi. Byl starší a byl mnohem větší vůdce; měl nejrychlejší důvtip a byl nejchytřejší.“

—  Paul McCartney, Neověřené
Paul McCartney foto
Paul McCartney22
anglický hudebník 1942

Podobné citáty

Edgar Allan Poe foto
Chris Guillebeau foto
Ludvík Vaculík foto
Jimmy Carter foto

„Nemůžeme být světový vůdce míru a současně světově největší výrobce zbraní.“

—  Jimmy Carter americký politik, 39. prezident Spojených států 1924
ve své prezidentské kampani 1976 Source: http://www.controlarms.org/the_issues/arms_industry.htm

Mark van Doren foto
Françoise Barré-Sinoussi foto

„Bez ohledu na nedostatky, které vůdci americké revoluce měli, nebyla naštěstí zdrženlivostí jedna z nich.“

—  Bernard Bailyn 1922
(en) Whatever deficiencies the leaders of the American Revolution may have had, reticence, fortunately, was not one of them. Source: [WARDS & HONORS: 2010 NATIONAL HUMANITIES MEDALIST - Bernard Bailyn, neh.gov, 2017-12-06, https://www.neh.gov/about/awards/national-humanities-medals/bernard-bailyn]

Cesare Pavese foto
Matěj Milota Zdirad Polák foto

„Žádný důvtip lidský neobsáhne štěstí.“

—  Matěj Milota Zdirad Polák český básník, pedagog a válečník 1788 - 1856
Source: [Koráb, Julius, Zlatá zrnka, [1885], Plzeň, V. Steinhauser, 361]

Otto František Babler foto
Joanne Rowling foto
Joseph Rudyard Kipling foto
George Whitefield foto

„Jako Bůh nemůže národu nebo lidu seslat větší požehnání než jim dát věrné, upřímné a spravedlivé kazatele, tak největší prokletí, které Bůh vůbec může seslat na lidi v tomto světě, je vydat je na pospas slepým, neznovuzrozeným, tělesným, vlažným a necvičeným vůdcům.“

—  George Whitefield anglický ministr a kazatel 1714 - 1770
O kázání a kazatelích, (en) As God can send a nation or people no greater blessing than to give them faithful, sincere and upright ministers, so the greatest curse that God can possibly send upon a people in this world is to give them over to blind, unregenerate, carnal, lukewarm and unskilled guides. Source: Memoirs of Rev. George Whitefield, revised and corrected with large additions and improvements, to which is appended an extensive collection of his sermons and other writings. S. 454.

Juli Zeh foto
Erich von Manstein foto

„Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Etiam egestas wisi a erat. Morbi imperdiet, mauris ac auctor dictum.“

x