Edgar Allan Poe citáty

Edgar Allan Poe foto

25   117

Edgar Allan Poe

Datum narození: 19. leden 1809
Datum úmrtí: 7. říjen 1849

Edgar Allan Poe byl americký romantický básník, prozaik, literární teoretik a esejista.

Citáty Edgar Allan Poe


„Těm, kdo si někdy oblíbili věrného a chytrého psa, nemusím snad ani vysvětlovat, jak nesmírné potěšení z toho plyne. V nesobecké, obětavé lásce němé tváře je cosi, co přímo zasahuje srdce toho, kdo nejednou zakusil vratké přátelství a chatrnou věrnost pouze lidského tvora. Černý kocour“

„Mám velkou důvěru v blázny; moji přátelé tomu říkají sebevědomí.“


„Není ještě rozřešena otázka, zda šílenství je či není nejvyšší inteligencí, zda mnohé z toho, co je slavné, zda všecko, co je hluboké, nepochází z choroby myšlení, z útvarů mysli povznesené nad obecný rozum.“

„Nemo me impune lacessit.“ Sud vína amontilladského

„Ti, kdo sní ve dne, poznávají mnohé z toho, co uniká snivcům pouze nočním. Eleonora“

„I was never really insane except upon occasions when my heart was touched.“

„Krása je jediným pravým úkolem básnictví.“

„"I ten nejotrlejší člověk má v srdci struny, které ho rozechvějí, jakmile se jich dotknete. I člověk nadobro rozvrácený, jemuž je život i smrt pro smích, přestává s některými věcmi žertovat."“ Maska červené smrti


„Stal jsem se nepříčetným, až na dlouhá období strašlivé příčetnosti.“

„Copak nemáme sklon, navzdory zdravému rozumu, porušovat zákon pouze z důvodu, že ho jako zákon vnímáme?“

„Kdo se aspoň stokrát nepřistihl, jak se dopouští zlého a pošetilého skutku jen a jen proto, že ví, že nemá? Černý kocour“

„Nevěřte ničemu, co slyšíte a jen polovině toho, co vidíte. Metoda doktora Téra a profesora Péra“


„Rána bičem působí modřinu, ale rána jazykem drtí kosti. Marginálie“

„I became insane, with long intervals of horrible sanity.“

„And so being young and dipped in folly, I fell in love with melancholy.“

„Všechno, co vidíme nebo soudíme, je pouhý sen uvnitř snu.“

Podobní autoři

Citát se vám libí,
sdílejte ho s přáteli na .