„Co neprospívá roji, neprospívá ani včele.“

Převzato z Wikiquote. Poslední aktualizace 9. ledna 2022. Historie
Témata
včela, roj
Marcus Aurelius foto
Marcus Aurelius103
císař Římské říše 121 - 180

Podobné citáty

Michele Morgan foto
Seneca foto

„Včely máme napodobovat.“

—  Seneca římský filozof -4 - 65 př. n. l.

Friedrich Schiller foto

„V píli tě může poučovat včela.“

—  Friedrich Schiller německý básník, filozof, historik a dramatik 1759 - 1805

[(de) Im Fleiß kann dich die Biene meistern.]
(báseň Die Künstler)
Zdroj: [Lautenbach, Ernst, Lexikon Schiller-Zitate: aus Werk und Leben, IUDICIUM Verlag, 2003, německy]

Jan Blahoslav foto

„Matka, kteráž spravuje včely, nemá žahadla jako jiné včely. Tak správcové býti mají, lítostiví, dobrotiví, nemají žahadla míti.“

—  Jan Blahoslav český lingvista, náboženský spisovatel, protestantský duchovní a vědecký spisovatel 1523 - 1571

Pochodně zažžená
Zdroj: Na každý den 1976. Kalich Praha 1975, s.114

Valeriu Butulescu foto
Valeriu Butulescu foto
Carmen Sylva foto

„Aforismus je jako včela, obtížená zlatem a vyzbrojená žihadlem.“

—  Carmen Sylva rumunská spisovatelka 1843 - 1916

Originál: (de) Der Aphorismus ist wie eine Biene, mit Gold beladen und mit einem Stachel versehen.
Zdroj: [Spicker, Friedemann, 1997, Der Aphorismus: Begriff und Gattung von der Mitte des 18. Jahrhunderts bis 1912, Walter de Gruyter, 246, němčina]

Valeriu Butulescu foto
Valeriu Butulescu foto
Valeriu Butulescu foto
Anatole France foto
Aristoteles foto

„Na rozdíl od včel jsou lidé tvorové spíše političtí než společenští.“

—  Aristoteles klasický řecký filozof, student Platóna a zakladatel západní filozofie -384 - -321 př. n. l.

Valeriu Butulescu foto
Joseph Joubert foto
Tento překlad čeká na kontrolu. Je překlad správně?
Emily Dickinson foto
Elbert Hubbard foto

„Žádná pořádná a chytrá včela si nedá radit od štěnice, jak pracovat.“

—  Elbert Hubbard americký spisovatel, nakladatel, výtvarník a filozof 1856 - 1915

Basileios Veliký foto

Související témata