„Žij tak, jako kdyby byl tento den tvým posledním. Ráno je nejisté, včerejšek ti už nepatří, pouze dnešek je tvým.“

Poslední aktualizace 28. září 2020. Historie
Maxmilián Kolbe foto
Maxmilián Kolbe15
polský františkánský mnich 1894 - 1941

Podobné citáty

John Charles Ryle foto

„Zítřek je ďáblův den, ale dnešek Boží. Satan se nestará, jak duchovní tvé záměry jsou, nebo jak svatá tvá předsevzetí, jen když sis uložil, že je provedeš zítra.“

—  John Charles Ryle anglikánský biskup 1816 - 1900

Originál: (en) Tomorrow is the devil's day, but to-day is God's. Satan does not care how spiritual your intentions are, or how holy your resolutions, if only they are determined to be done tomorrow..

Dalajláma foto
Quintus Horatius Flaccus foto
Marie Pujmanová foto
Kurt Tucholský foto

„Dnešek - to je tvůj život.“

—  Kurt Tucholský německý spisovatel a novinář 1890 - 1935

Otto František Babler foto
Marcus Aurelius foto
Marcus Aurelius foto
Matthew Henry foto

„Pojď a viz vítězství kříže. Kristovy rány jsou tvé lékařství, Jeho muka tvé spočinutí, Jeho zápasy tvá vítězství, Jeho sténání tvé zpívání, Jeho bolesti tvé ulehčení, Jeho pohanění tvá sláv, Jeho smrt tvůj život, Jeho trápení tvé spasení.“

—  Matthew Henry teolog z Walesu 1662 - 1714

Originál: (en) Come, and see the victories of the cross. Christ's wounds are thy healings, His agonies thy repose, His conflicts thy conquests, His groans thy songs, His pains thine ease, His shame thy glory, His death thy life, His sufferings thy salvation.
Zdroj: [Douglass, Lynette, 2005, The Christian Treasury, 1, John Johnstone, Hunter Square, https://books.google.cz/books?id=47QAAAAAMAAJ&dq, Edinburgh, 125, 132, angličtina]

Seneca foto
Citát „Dnes je krásnější než včera, protože dnešek je a včerejšek už není…. Kuropění“
Viktor Fischl foto

„Dnes je krásnější než včera, protože dnešek je a včerejšek už není…. Kuropění“

—  Viktor Fischl český básník, novinář, překladatel a romanopisec 1912 - 2006

kniha Kuropění

Thomas Fuller foto

„Dnešek je žák včerejška.“

—  Thomas Fuller anglický kněz a historik 1608 - 1661

Ralph Smart foto
Anne Wilson Schaef foto
Richard Nelson foto

„Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Etiam egestas wisi a erat. Morbi imperdiet, mauris ac auctor dictum.“