„Má všechny ctnosti, které nesnáším, a žádnou z neřestí, které obdivuji.“

Originál

He has all the virtues I dislike and none of the vices I admire.

Zdroj: Wealth, War, and Wisdom

Převzato z Wikiquote. Poslední aktualizace 13. dubna 2021. Historie
Témata
ctnost, neřest
Winston Churchill foto
Winston Churchill137
premiér Spojeného království během druhé světové války 1874 - 1965

Podobné citáty

Božena Benešová foto

„Na tom, koho máme rádi, nám nevadí i jeho neřesti, zatímco u toho, koho nesnášíme, jsou nám proti srsti i jeho ctnosti.“

—  Božena Benešová česká básnířka, literární kritička, novinářka, publicistka a romanopisec 1873 - 1936

Molière foto
François de La  Rochefoucauld foto
Honoré De Balzac foto
Honoré De Balzac foto
Valeriu Butulescu foto
Franz Kafka foto

„Zahálka je počátkem všech neřestí, korunou všech ctností.“

—  Franz Kafka český spisovatel židovského původu 1883 - 1924

Friedrich Nietzsche foto
François de La  Rochefoucauld foto
François de La  Rochefoucauld foto
Marcus Tullius Cicero foto

„Rozkoš se nesnáší s ctností.“

—  Marcus Tullius Cicero římský filozof a státník -106 - -43 př. n. l.

Václav Bělohradský foto

„Ctnosti doby nenormální jsou neřesti doby normální.“

—  Václav Bělohradský český filozof, politický spisovatel, profesor, sociolog, vysokoškolský pedagog a vědecký spisovatel 1944

Molière foto

„Mám raději pohodlnou neřest, než únavnou ctnost.“

—  Molière francouzský dramatik a herec 1622 - 1673

Ralph Venning foto

„Ctnost i neřest jsou obé proroci; první o jistém dobru, druhé o bolesti nebo lítosti.“

—  Ralph Venning ministr anglicky 1621 - 1673

Originál: (en) Virtue and vice are both prophets; the first, of certain good; the second, of pain or else of penitence.

Jaromír John foto

„Člověk nemá býti otrokem svých neřestí, ale také nemá být otrokem svých ctností.“

—  Jaromír John český novinář, romanopisec, spisovatel a vědecký spisovatel 1882 - 1952

George Bernard Shaw foto
Aristoteles foto

„Ctnost jest uprostřed dvou krajností, jež zjevné vady a neřesti jsou.“

—  Aristoteles klasický řecký filozof, student Platóna a zakladatel západní filozofie -384 - -321 př. n. l.

Jean Jacques Rousseau foto

„Vědy a umění vděčí za zrod neřestem; méně bychom pochybovali o jejich výhodách, kdyby za něj vděčily ctnostem.“

—  Jean Jacques Rousseau ženevský filozof 1712 - 1778

Dílo, Rozprava o vědách a uměních
Zdroj: [Rousseau, Rousseau, 1989, Rozpravy, Svoboda, Praha, 2., 60, 80-205-0064-2]

Seneca foto
Stefan Zweig foto

Související témata