„Vše ve státě, nic proti státu, nic mimo stát.“

Převzato z Wikiquote. Poslední aktualizace 14. ledna 2022. Historie
Témata
stát
Benito Mussolini foto
Benito Mussolini11
premiér Itálie 1883 - 1945

Podobné citáty

Theodore Roosevelt foto

„My ze Spojených států si musíme především vše pamatovat.“

—  Theodore Roosevelt americký politik, 26. prezident Spojených států 1858 - 1919

Warren Buffet foto

„Nikdy se nesázejte proti Spojeným státům americkým.“

—  Warren Buffet američan průmyslník, investor a filantrop 1930

David Shore foto

„Všichni dělají hloupé věci, nemělo by je to stát vše, co ve svém životě chtějí.“

—  David Shore 1959

postava Gregory House ze seriálu Dr. House

„Nudistická pláž by se mohla stát výborným lékem proti žárlivosti manželů.“

—  Miroslav Plzák český psychiatr, psychoterapeut, publicista a vědecký spisovatel 1925 - 2010

František Fajtl foto
Zinaida Gippiusová foto

„Jakákoli válka v sobě skrývá zárodek nové války, neboť poštvává lid proti státu.“

—  Zinaida Gippiusová ruská básnířka a spisovatelka 1869 - 1945

Zdroj: [Zubov, Andrej, 2014, Dějiny Ruska, 20. století, díl 1, Argo, 312, 978-80-257-0921-4]

Jean Jacques Rousseau foto

„Jakmile veřejná služba přestane býti hlavní záležitostí občanu a když slouží svou peněženkou než svou osobou, je stát již blízko své zkáze. Slovo finance je slovem otroka; je neznámé v obci. V opravdu svobodném státě konají občané vše vlastníma rukama a nic penězi.“

—  Jean Jacques Rousseau, kniha O společenské smlouvě

Dílo, O společenské smlouvě
Zdroj: ROUSSEAU, J. J. O společenské smlouvě neboli o zásadách státního práva. 1. vyd. Praha: Právnické knihkupectví a nakladatelství V. Linhart, 1949, s. 106; cit. podle PERNÝ, Lukáš. Rousseau a filozofia dejín (rigorózní práce). Prešov: Prešovská univerzita, 2019, s. 46

Ronald Reagan foto

„Stát není řešením problému, stát je jeho součástí.“

—  Ronald Reagan americký politik, 40. prezident Spojených států 1911 - 2004

Zdroj: Nástěnný kalendář CEVRO 2011

Danny Ajalon foto

„Stát Facebooku je reálnější než stát Palestina.“

—  Danny Ajalon politik 1955

[(en) 'The state of Facebook' is more real than Palestine.]
Zdroj: [Latinská Amerika prohlubuje izolaci Izraele, literarky.cz, 2011-01-18, 2011-02-19, http://www.literarky.cz/svet/blizky-vychod/3148-latinska-amerika-prohlubuje-izolaci-izraele]
Zdroj: [Fayyad: No 'Facebook State' for the PA, israelnationalnews.com, 2010-12-30, 2012-04-06, http://www.israelnationalnews.com/News/News.aspx/141440]

Valeriu Butulescu foto
Albert Einstein foto

„Stát je tu pro lidi, a ne lidi pro stát.“

—  Albert Einstein německo-americký fyzik, autor teorie relativity 1879 - 1955

Tomáš Garrigue Masaryk foto
Hazrat Inayat Khan foto
Maximilien Robespierre foto
Raymond Aron foto

„To jsou země, kde stát buduje národ a ne národ stát.“

—  Raymond Aron francouzský filozof, sociolog, novinář a politolog 1905 - 1983

o Latinské Americe
Zdroj: [1986, External debt, savings, and growth in Latin America: papers presented at a seminar sponsored by the International Monetary Fund and the Instituto Torcuato di Tella, held in Buenos Aires on October 13-16, International Monetary Fund, 4, en, 978-09-3993-495-9]

Související témata