„Je mi jedno, jestli jsi anděl, jsi můj anděl a já tě nepustím.“

Zář-Xavier

Poslední aktualizace 21. května 2020. Historie
Témata
andělé
Alexandra Adornetto foto
Alexandra Adornetto11
australská spisovatelka 1992

Podobné citáty

Pavel Kosorin foto
Allen Ginsberg foto

„Přátelé jsou jako andělé, kteří tě zdvihnou, když naše křídla zapomenou létat.“

—  Jaroslava Pechová spisovatelka, básnířka, publicistka 1950

Z povídky Anděl strážný mé dobré nálady. Z kniha Úsměv prosím (LAGUNA Praha 2013, s. 80)

Bohuslav Balbín foto

„Andělé od andělů se osvěcují,
lidé však nikoli od andělů,
nýbrž od lidí se učí.“

—  Bohuslav Balbín český literát, historik, zeměpisec a pedagog 1621 - 1688

Kniha Rozprava na obranu jazyka slovanského, zvláště pak českého

Ernst Moritz Arndt foto
Jan Neruda foto
William Shakespeare foto

„Ó bídný člověče, jakou pokřivenou stvůru z tebe učinil hřích! Bůh tě učinil o málo menšího než andělé; hřích tě učinil o málo lepšího než ďáblové.“

—  Joseph Alleine pastor, autor 1634 - 1668

Originál: (en) O miserable man, what a deformed monster has sin made you! God made you little lower than the angels; sin has made you little better than the devils.
Zdroj: JOSEPH ALLEINE. A sure guide to heaven. Paperback ed. Edinburgh: Banner of Truth Trust, 1964. Reprinted 2007. ISBN 9780851510811. S. 40 (anglicky).

Blaise Pascal foto
Lauren Kate foto
Charles Bukowski foto
Jan Skácel foto
Vítězslav Nezval foto
Blaise Pascal foto
Alexandre Mladší Dumas foto
Pavel Kosorin foto
Řehoř I. Veliký foto

Související témata