„Srdce je zakletý anděl v těle. Snad hledá zase jen anděla v jiném, který by je vysvobodil.“

Ernst Moritz Arndt foto
Ernst Moritz Arndt7
německý nacionalistický a antisemitský autor a básník 1769 - 1860
Reklama

Podobné citáty

Alexandre Mladší Dumas foto
Jan Skácel foto
Reklama
Dan Brown foto
Lauren Kate foto
Ivan Fontana foto
 Balthus foto
Reklama
Lauren Kate foto
Pavel Kosorin foto
Reklama
Bohuslav Balbín foto

„Andělé od andělů se osvěcují,
lidé však nikoli od andělů,
nýbrž od lidí se učí.“

— Bohuslav Balbín český literát, historik, zeměpisec a pedagog 1621 - 1688
Kniha Rozprava na obranu jazyka slovanského, zvláště pak českého

Jaroslava Pechová foto

„Přátelé jsou jako andělé, kteří tě zdvihnou, když naše křídla zapomenou létat.“

— Jaroslava Pechová spisovatelka, básnířka, publicistka 1950
Z povídky Anděl strážný mé dobré nálady. Z kniha Úsměv prosím (LAGUNA Praha 2013, s. 80)

Luciano De Crescenzo foto
Řehoř I. Veliký foto
Další