„Zasluhujete pokárání ne proto, že nekonáte dobré skutky, že nemáte sílu, ale za to, že se o tuto sílu nemodlíte.“

Poslední aktualizace 18. ledna 2019. Historie
Aurelius Augustinus foto
Aurelius Augustinus65
raně křesťanský teolog a filozof 354 - 430

Podobné citáty

Publius Ovidius Naso foto
Ellen Gould Whiteová foto

„Člověk, který se modlí, je člověk síly.“

—  Ellen Gould Whiteová americká autorka a zakladatelka Církve adventistů sedmého dne 1827 - 1915

Zdroj: WHITE, E.G. Drama věků: Patriarchové a proroci. Praha: Ústřední rada CASD 1969

Johann Wolfgang von Goethe foto
Bruce Lee foto
François de La  Rochefoucauld foto
Vincent Van Gogh foto
Albert Einstein foto
Citát „Spojí-li se špatní lidé tak, že vytvoří sílu, musí dobří lidé udělat totéž. Jak je to prosté.“
Lev Nikolajevič Tolstoj foto
Jan Graubner foto

„V politice kandidáti, jak jsme to viděli třeba teď před prezidentskými volbami, bojují o hlasy voličů. Tady spíš je vidět, že ti skuteční kandidáti se bojí, aby to na ně nepadlo, protože si uvědomují velikost úkolu, o který žádný z nich neusiluje a spíš se modlí, pokud to na něj padne, aby měl dost síly a božího ducha to dobře zvládnout.“

—  Jan Graubner český teolog 1948

o volbě papeže v roce 2013
Zdroj: [Pokorný, Jan, Jan Bosco Graubner: Skuteční kandidáti na papeže se bojí, aby to na ně nepadlo, radiozurnal.rozhlas.cz, 2013-02-28, 2018-06-06, https://radiozurnal.rozhlas.cz/jan-bosco-graubner-skutecni-kandidati-na-papeze-se-boji-aby-na-ne-nepadlo-6310457]

Roman Joch foto
Jodi Picoult foto
Jan Frolík foto

„Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Etiam egestas wisi a erat. Morbi imperdiet, mauris ac auctor dictum.“