„To, co s sebou nese největší pocty, taky často provází nejvíce problémů.“

Lenobia, Zrazená

Poslední aktualizace 21. května 2020. Historie
Kristin Cast foto
Kristin Cast13
americká spisovatelka 1986

Podobné citáty

Phyllis C. Cast foto
Zdeněk Hanka foto
Marcus Annaeus Lucanus foto
Paul Claudel foto
Theodore Roosevelt foto

„V této zemi nemůže být větší problém než problém ochrany.“

—  Theodore Roosevelt americký politik, 26. prezident Spojených států 1858 - 1919

Milton Friedman foto

„Myslím, že vládní řešení problému je obvykle stejně špatné jako problém samotný a často jej ještě zhoršuje.“

—  Milton Friedman americký ekonom, statistik a spisovatel 1912 - 2006

Originál: (en) I think the government solution to a problem is usually as bad as the problem and very often makes the problem worse.
Zdroj: [Friedman, Milton, An Economist's Protest, Second Edition, 1975, 6]

Tento překlad čeká na kontrolu. Je překlad správně?
Clive Staples Lewis foto
Lech Przeczek foto
Walt Disney foto
Immanuel Kant foto
Matthew Henry foto

„Byla to největší pocta, kterou Bůh učinil člověku, že jej učinil k obrazu Božímu; ale je to největší potupa, kterou člověk učinil Bohu, že učinil Boha k obrazu člověka.“

—  Matthew Henry teolog z Walesu 1662 - 1714

Originál: (en) It was the greatest honor God did to man that he made man in the image of God; but it is the greatest dishonor man has done to God that he has made God in the image of man.
Zdroj: [Henry, Matthew, Commentary to the Whole Bible: Romans, Chapter I., http://www.ccel.org/ccel/henry/mhc6.Rom.ii.html, 6.9.2006, 1.2.2015, Christian Classic Ethereal Library, angličtina]

Marc Antoine Muret foto

„V největší Boha poctě chovej, cti pak otce i matku, též ony, jež rodičův zástupce ti příroda dává.“

—  Marc Antoine Muret francouzský humanista 1526 - 1585

Zdroj: [Novák, Jan Václav, Vorovka, Karel, Kniha moudrosti, sborník aforismů a sentencí peadagogických, Bursík a Kohout, 1892, 43, česky]

Citát „Největším komunikačním problémem je, že neposloucháme, abychom rozuměli. Posloucháme, abychom odpověděli.“
Ralph Smart foto
Kiko Argüello foto
Morgan Scott Peck foto
Alfried Längle foto

„Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Etiam egestas wisi a erat. Morbi imperdiet, mauris ac auctor dictum.“