Paul Claudel citáty

Paul Claudel foto

17   35

Paul Claudel

Datum narození: 6. srpen 1868
Datum úmrtí: 23. únor 1955

Paul Claudel byl francouzský básník a dramatik. Vychází z tradic symbolismu. Věci mu nejsou jen objekty poznání, ale i pohnutkami spoluzrození. Postavy v jeho hrách jsou symbolem či alegorií. V jeho hrách se často odehrává křesťanský zápas o duši a o tělo. Od roku 1893 diplomatem: Boston, Šanghaj, Peking, ale také Praha. Bratr sochařky Camille Claudelové, milenky Augusta Rodina.


„Láska, jakožto dar nebes, objevuje v každém okamžiku a ve všem zázrak. Zloba, jakožto záležitost lidských vášní, vynalézá vždy jen peklo na zemi.“

„Je to kniha knih, z níž se učila číst celá naše křesťanská civilizace, odkud svět západní kultury čerpal své pojetí morálky, umění a literatury“ o Bibli


„Pořádek je radostí rozumu, ale nepořádek je rozkoší představivosti.“

„Skutečnost, že nás někdo miluje, nás málo uspokojuje. To, co nás činí vskutku šťastnými je, že my můžeme někoho milovat.“

„Žena je nebezpečím pro každý ráj.“

„Láska mi musí dát klíč k branám světa a zabránit, aby mi jej lidé vyrvali.“

„V lásce je třeba vše krásné na chvíli oddálit, aby to bylo ještě krásnější.“

„Láska je stále tatáž, ale pokaždé jiná.“


„Hle, stránka, která, když je obrácena, osvěcuje všechno jako velký ilustrovaný list misálu na počátku kánonu. Hle, zářivá, červeně zbarvená velká stránka, oddělující dva Zákony. Všechny brány se zároveň otvírají, všechny protiklady mizí, všechny rozpory jsou vyřešeny.“ o Velikonocích

„Ti, kdo mě přijdou navštívit, mi prokáží čest. Ti, kdo nepřijdou, mi udělají radost.“

„Stárnutím ztrácíme nejeden zlozvyk, z něhož už i tak nic nemáme.“

„Žena je nebezpečí pro každý ráj.“


„Stárnutím ztrácíme nejednu neřest, z níž už stejně nic nemáme.“

„Malé porozumění se projevuje na první pohled. K velké je třeba dospět nedorozuměním.“

„Radosti se nelze zmocnit, musí se tě zmocnit sama. Nelze jí klást podmínky.“

„Malé lásky jsou bez problémů, velké jsou často problematické.“

Podobní autoři

Citát se vám libí,
sdílejte ho s přáteli na .