„Jediný rozdíl mezi mnou a šílencem je ten, že já nejsem šílenec.“

Salvador Dalí foto
Salvador Dalí45
španělský umělec 1904 - 1989

Podobné citáty

Salvador Dalí foto
George Orwell foto
Gilbert Keith Chesterton foto
Titus Maccius Plautus foto

„Milenci - šílenci.“

—  Titus Maccius Plautus římská dramatik -254 - -184 př. n. l.

Tento překlad čeká na kontrolu. Je překlad správně?
Henry Miller foto
Gilbert Keith Chesterton foto

„Materialisté a šílenci nemívají pochybnosti.“

—  Gilbert Keith Chesterton anglický romanopisec a křesťanský obhájce 1874 - 1936

„Nevím, jestli se je podaří zastavit… šílence. Šílenci jsou dva: Tuka, který jedná, a Tiso… kněz, který tomu nechává volný průběh.“

—  Domenico Tardini katolický kardinál 1888 - 1961
neveřejná poznámka Domenica Tardiniho připojená k instrukci z 25. března 1942, která nařizovala Burziovi, vatikánskému charge d`affaires na Slovensku, aby protestoval proti deportacím Židům do rukou Třetí říše Source: Pierre Blet: Pius XII. a druhá světová válka ve světle vatikánských archivů, Matice cyrilometodějská, Olomouc 2001, ISBN 80-7266-082-9, str. 192

Elies Rogent foto

„Pánové, dnes se nacházíme v přítomnosti génia nebo šílence.“

—  Elies Rogent španělský architekt 1821 - 1897
ostatním profesorům při ukončení Gaudího studia na barcelonské katedře architektury Source: [Hensbergen, Gijs van, 2003, Gaudí, BB art, 76, 80-7341-848-7]

Sextus Propertius foto

„Šílenec po vodě pátrá, i když je uprostřed vln.“

—  Sextus Propertius latinský elegický básník -47 - -14 př. n. l.

Philip K. Dick foto
Nora Ephronová foto
Ernst Kretschmer foto
Gilbert Keith Chesterton foto
Gilbert Keith Chesterton foto

„Diskuze se šílencem pro vás skončí s vysokou pravděpodobností neúspěšně; v mnoha ohledech je jeho mysl totiž mnohem rychlejší, protože se nenechá zdržovat rozvahou a podobnými věcmi. Šílence neomezuje smysl pro humor, shovívavost ani prostá jistota získaná zkušenostmi. Je logičtější, protože postrádá jisté zdravé city. Běžná charakterizace duševní choroby je z tohoto hlediska zavádějící. Šílenec není člověk, který ztratil rozum. Šílenec je člověk, který ztratil vše kromě rozumu.“

—  Gilbert Keith Chesterton anglický romanopisec a křesťanský obhájce 1874 - 1936
If you argue with a madman, it is extremely probable that you will get the worst of it; for in many ways his mind moves all the quicker for not being delayed by the things that go with good judgment. He is not hampered by a sense of humour or by charity, or by the dumb certainties of experience. He is the more logical for losing certain sane affections. Indeed, the common phrase for insanity is in this respect a misleading one. The madman is not the man who has lost his reason. The madman is the man who has lost everything except his reason. Source: Ortodoxie, 2. kapitola http://www.leaderu.com/cyber/books/orthodoxy/ch2.html

Platón foto
Platón foto

„Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Etiam egestas wisi a erat. Morbi imperdiet, mauris ac auctor dictum.“

x